Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: betaling compensatiepremies beschermingsmateriaal thuisverpleegkundigen

Door Yoleen Van Camp op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Ik heb u hier vlak voor het paasreces, de week na het reces, midden mei en begin juni al vragen over gesteld. Midden maart kregen heel wat thuisverpleegkundigen namelijk slecht nieuws. Zij kregen te horen dat de datum voor de betaling van compensatiepremies voor hun beschermingsmateriaal, initieel nochtans vastgelegd op 31/03/2021, ineens “nader te bepalen” is. Op mijn laatste vragen daarover antwoordde u: “De ministerraad heeft het koninklijk besluit betreffende de compensatiepremies voor het beschermingsmateriaal voor thuisverpleegkundigen voor de periode van september tot november 2020 goedgekeurd. Het besluit is dus al enkele dagen geleden aan de Raad van State bezorgd en wij verwachten binnen vijf dagen een advies te krijgen.”

Mijn vragen aan u:

  1. Is deze premie nu ondertussen uitbetaald aan de thuisverpleegkundigen? Aan de thuisverpleegkundigen werd gecommuniceerd dat ze dit in juni zouden ontvangen.
  2. Wat is er in dit dossier allemaal fout gelopen en welke lessen zullen hieruit getrokken worden om dit in de toekomst te vermijden?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is