Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: betaling compensatiepremies beschermingsmateriaal thuisverpleegkundigen

Door Yoleen Van Camp op 5 oktober 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Ik heb u hier vlak voor het paasreces, de week na het reces, midden mei en begin juni al vragen over gesteld. Midden maart kregen heel wat thuisverpleegkundigen namelijk slecht nieuws. Zij kregen te horen dat de datum voor de betaling van compensatiepremies voor hun beschermingsmateriaal, initieel nochtans vastgelegd op 31/03/2021, ineens “nader te bepalen” is. Op mijn laatste vragen daarover antwoordde u: “De ministerraad heeft het koninklijk besluit betreffende de compensatiepremies voor het beschermingsmateriaal voor thuisverpleegkundigen voor de periode van september tot november 2020 goedgekeurd. Het besluit is dus al enkele dagen geleden aan de Raad van State bezorgd en wij verwachten binnen vijf dagen een advies te krijgen.”

Uiteindelijk is in de loop van de zomer de uitbetaling van de premie voor de periode september-november 2020 in orde gekomen. Hoe het verder zal gaan voor de uitbetaling van de premies vanaf december 2020, daar hebben veel thuisverpleegkundigen nog het raden naar.

Mijn vragen aan u:

  1. Is er ondertussen al gecommuniceerd richting de thuisverpleegkundigen wanneer zij de resterende premies voor de periode vanaf december 2020 tot op heden zullen ontvangen? Indien zo, wanneer zullen zij dat ontvangen? Indien niet, wanneer gaat hier duidelijkheid over zijn?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is