Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: betaling compensatiepremies beschermingsmateriaal thuisverpleegkundigen

Door Yoleen Van Camp op 5 oktober 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Ik heb u hier vlak voor het paasreces, de week na het reces, midden mei en begin juni al vragen over gesteld. Midden maart kregen heel wat thuisverpleegkundigen namelijk slecht nieuws. Zij kregen te horen dat de datum voor de betaling van compensatiepremies voor hun beschermingsmateriaal, initieel nochtans vastgelegd op 31/03/2021, ineens “nader te bepalen” is. Op mijn laatste vragen daarover antwoordde u: “De ministerraad heeft het koninklijk besluit betreffende de compensatiepremies voor het beschermingsmateriaal voor thuisverpleegkundigen voor de periode van september tot november 2020 goedgekeurd. Het besluit is dus al enkele dagen geleden aan de Raad van State bezorgd en wij verwachten binnen vijf dagen een advies te krijgen.”

Uiteindelijk is in de loop van de zomer de uitbetaling van de premie voor de periode september-november 2020 in orde gekomen. Hoe het verder zal gaan voor de uitbetaling van de premies vanaf december 2020, daar hebben veel thuisverpleegkundigen nog het raden naar.

Mijn vragen aan u:

  1. Is er ondertussen al gecommuniceerd richting de thuisverpleegkundigen wanneer zij de resterende premies voor de periode vanaf december 2020 tot op heden zullen ontvangen? Indien zo, wanneer zullen zij dat ontvangen? Indien niet, wanneer gaat hier duidelijkheid over zijn?

Minister Vandenbroucke: Ik zal herhalen wat ik vanochtend al zei, we hebben achterstand opgelopen in de uitbetaling van de premie voor de periode van december 2020 tot eind juni 2021. De details zijn volgens mij duidelijk en bekend. Het koninklijk besluit waarin de tussenkomst voor die periode wordt geregeld, is na recent advies van de raad van State klaar voor publicatie. Zodra ik weet wanneer het KB wordt gepubliceerd zal het RIZIV dat ook aan de zorgverleners meedelen. In het Verzekeringscomité heeft de leidend ambtenaar van het RIZIV, die dit dossier volgt, gezegd dat dit betekent dat er tegen eind februari zal worden uitbetaald. Daarmee heb ik mijn woorden van vanochtend wellicht iets duidelijker herhaald.

Vanmorgen heb ik ook gezegd dat ik de regering heb gevraagd om de mogelijkheid te krijgen om een analoge, maar niet dezelfde soort, tussenkomst te organiseren voor de maanden die achter ons liggen en het eerste kwartaal van 2022. Ik hoop dat er dan ook sneller zal worden uitbetaald.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor de herhaling van uw antwoord van deze voormiddag, maar zoals gezegd stelt het me echt niet gerust als u zegt dat u er verveeld mee zit en dat u hoopt dat het nu wel in orde komt. U bent de verantwoordelijke minister, u bent de hoeder van ons zorgpersoneel, maar eens te meer moet ik vaststellen dat dit alleen met woorden is en dat de daden telkens uitblijven. Ons vertrouwen is op dat vlak echt weg en ik meen dat dit bij het zorgpersoneel op het terrein ook het geval is.

Er moet dringend een compensatie komen voor dat betalingsuitstel. Wij hebben hier makkelijk praten, ons loon ligt er. Het zorgpersoneel moet echter elke keer weer bedragen voorschieten, betalingen lopen achterstand op en de kosten lopen op. Het getuigt van een totaal gebrek aan respect voor het zorgpersoneel als u telkens weer die blunder begaat en dan in het parlement de droge uitleg komt geven dat er nu eenmaal een achterstand is. U zou er gewoon voor moeten zorgen dat er geen achterstand is en dat u het zorgpersoneel alle mogelijke omkadering biedt om ervoor te zorgen. Mevrouw de voorzitster, ik zei dat ik het een enorme teleurstelling vind dat er voor het zorgpersoneel allerlei zaken beloofd worden, maar dat er niets komt. Mijnheer de minister, u hebt als minister makkelijk praten want u krijgt sowieso uw loon, net als wij parlementsleden overigens. Wij moeten ervoor zorgen dat de zorgpersoneelsleden hun werk onder de best mogelijke voorwaarden kunnen uitvoeren, in de huidige moeilijke omstandigheden en met alle uitdagingen waar zij vandaag voor staan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is