Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: HBO5 volwaardig profiel?

Door Yoleen Van Camp op 6 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Op pagina 13 van het regeerakkoord lees ik: “De herziening van de wetgeving op de gezondheidszorgberoepen (wet van 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) wordt verder uitgerold en gemoderniseerd. Taken worden toegewezen aan zorgverleners die ze op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle manier uitoefenen. We behouden de leerladder in de zorg zoals die nu bestaat, met een volwaardig eigen profiel voor de HBO5.”

Mijn vragen aan u zijn:

  1. Zullen de HBO5’ers dan “verpleegkundigen” worden? Dus exact dezelfde titel als de bachelor opleiding?
  2. Wat dan met de Europese toets?
  3. Wat zal dan de meerwaarde/motivatie zijn om 4 jaar bachelor te volgen als je via HBO5 dezelfde titel krijgt?

Minister Frank Vandenbroucke: Ik moet u wat teleurstellen, want ik heb eenzelfde algemeen antwoord. Het is nu eenmaal nog vroeg in de legislatuur.

De uitgangsprincipes voor de tekst van het regeerakkoord zijn duidelijk. Vele jaren geleden was ik minister van Onderwijs en heb ik HBO5 gelanceerd met veel ambitie. Ik vond dat uiterst belangrijk, maar heb wel betreurd dat het veel tijd heeft benomen, vooraleer HBO5 in Vlaanderen was uitgerold, maar zo gaat dat nu eenmaal.

De idee van HBO5 was altijd om tussen de sporten van de onderwijsladder effectief in iets te voorzien dat geen bachelor was, maar wel hoger lag dan het huidige secundair en postsecundair onderwijs, iets daartussenin, dus. Dat roept inderdaad veel vragen op met betrekking tot de specifieke rol, de titulatuur en de Europese interpretatie daarvan. Ik vind dat een mooie, maar moeilijke uitdaging. Het is heel belangrijk om op de onderwijsladder voldoende kleine stapjes te hebben, waarlangs mensen omhoog kunnen klimmen. Maar het moet duidelijk zijn dat de sporten op de ladder niet gelijk zijn: HBO5 is geen professionele bachelor, dat moet duidelijk blijven. Ik ga ervan uit dat we daarover nog tamelijk veel overleg zullen moeten voeren met alle mogelijke actoren en beleidsmensen. Ik wil daar nu niet op vooruitlopen.

Hoe dan ook moet aan de voorliggende uitdaging absoluut tegemoet worden gekomen. Ook daar zullen we het de komende jaren waarschijnlijk nog vaak over hebben.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is