Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: Kwart bevolking komt bij tijdens de lockdown

Door Yoleen Van Camp op 11 december 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Uit een artikel van De Standaard van midden december blijkt dat een kwart van de bevolking is bijgekomen tijdens de lockdown. Het artikel citeert onderzoek van het Pennington Biomedical Research Center in Louisiana, dat werd gevoerd bij 7.750 mensen in 50 landen. 27 procent van de ondervraagden geeft aan verdikt te zijn tijdens de lockdown. Bij de mensen die al overgewicht hadden voor de lockdown, geeft zelfs 33 procent aan te zijn bijgekomen. Het vermoeden is dat de cijfers voor België in dezelfde lijn zal liggen.

Mijn vragen aan u:

  1. Heeft u al kennis kunnen nemen van deze studie?
  2. Heeft u concrete cijfers voor België?
  3. Gaat u, zoals ik al eerder vroeg, de federale maatregelen om de gezondheid van de bevolking te verbeteren, zoals bijvoorbeeld een betere terugbetaling van de diëtist en psycholoog bij obesitas, nu versneld invoeren?

Minister Vandenbroucke: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Camp, in de studie waarnaar u verwijst, wordt erop gewezen dat obese volwassenen meer dan anderen aangeven dat ze er tijdens de coronapandemie ongezonde voedingsgewoonten op nahouden, er op het vlak van geestelijke gezondheid op achteruit gaan en de hoogste incidentie van toename van het lichaamsgewicht melden als gevolg van de maatregel om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat is internationaal inderdaad een van de meest afgekondigde maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Sinds het begin van de coronacrisis heeft Sciensano reeds vijf online COVID-19-gezondheidsenquêtes uigevoerd. In de tweede enquête van april 2020 werd onder andere gevraagd naar de lengte en het gewicht en naar veranderingen in lichaamsgewicht, voedingsgewoonten en lichaamsbeweging.

Uit de resultaten bleek dat 25,6 % van de bevolking van 18 jaar en ouder aangeeft te zijn bijgekomen sinds 13 maart 2020 en dat de gemiddelde body mass index significant hoger is dan deze geschat op basis van de resultaten van de Nationale Gezondheidsenquête van 2018. De prevalentie van obesitas bij de volwassen bevolking, geschat op basis van deze tweede enquête, is 19 % en is significant hoger dan in 2018, toen 15,9 %.

Gezien de ernst van deze cijfers werden deze gegevens meer in detail geanalyseerd. De resultaten van deze analyse wijzen op een toename van de consumptie van zoete en zoute versnaperingen en op een afname van lichaamsbeweging tijdens de eerste maand van de coronapandemie. Ze werden beschreven in een manuscript Short-term Impact of the COVID-19 Confinement Measures on Health Behaviours and Weight Gain Among Adults in Belgium, waarvan de niet-gereviseerde versie beschikbaar is op Research Square.

Zoals in mijn beleidsnota staat, zullen er in 2021 nieuwe acties worden vastgelegd in het kader van een Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan, inclusief nieuwe voedingsdoelstellingen.

Wat betreft de geestelijke gezondheidszorg, zijn we in volle voorbereiding van een nieuwe conventie, waarbij een betere toegankelijkheid, en dus ook terugbetaling, centraal staat. Dit zal zo snel mogelijk worden ingevoerd.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

U hebt het over een betere terugbetaling. Ik had uit de beleidsnota niet begrepen dat dit een maatregel zou zijn die na dit jaar zal worden ingevoerd. Ik volg dit verder op. Dit is in elk geval een hoopgevend signaal dat de juiste weg wordt bewandeld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is