Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: Loonkosten thuisverpleging

Door Yoleen Van Camp op 30 april 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

De inflatie en de daaropvolgende overschrijdingen van de spilindex maken de loonkosten stilaan onhoudbaar voor de thuisverplegingsdiensten. Dat waarschuwden i-mens en het Wit-Gele Kruis in een persbericht eind april.

De organisaties zeggen dat de spilindex "snel opeenvolgend is overschreden". Dat komt omdat de thuisverpleging vanuit het RIZIV slechts een beperkte indexering kreeg van de honoraria voor 2022. Ze verwachten dat de lonen ook later dit jaar verder zullen stijgen. Komt daar nog bij dat de sector ook met hoge brandstofprijzen kampt, aangezien thuisverpleegkundigen uiteraard constant op de baan zijn.

Het is duidelijk dat zonder extra financiering de thuisverplegingsdiensten niet langer uit de kosten dreigen te komen.

Mijn vragen aan u:

  1. Bent u hier van op de hoogte?
  2. Gaat u ingaan op de vraag van deze organisaties, namelijk dat een grondige herziening van de financiering door een aanpassing van de nomenclatuur voor de thuisverpleging noodzakelijk is om de leefbaarheid van de diensten te garanderen op lange termijn?
  3. Wanneer wil u dit rond hebben?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is