Mondelinge vraag aan staatssecretaris Mahdi: Centrum voor Illegalen Brugge sluit na corona-uitbraak

Door Yoleen Van Camp op 28 december 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Het Centrum voor Illegalen in Brugge heeft op maandag 21 december de deuren moeten sluiten na een corona-uitbraak. De helft van het personeel raakte daar blijkbaar besmet. De zestien bewoners werden overgeplaatst naar andere gesloten centra. Er werd ook aangekondigd dat het centrum voor 7 dagen zou sluiten. Pas als de personeelsleden negatief testen, zou het centrum terug openen.

Mijn vragen aan u:

  1. Is het centrum ondertussen al terug operationeel?
  2. Is er al zicht op hoe de uitbraak is kunnen gebeuren?
  3. Welke maatregelen zullen er genomen worden om dit soort van uitbraken in Brugge en ook andere centra te vermijden?

Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, ik ben blij dat u de vraag stelt over de sluiting van het gesloten centrum in Brugge. Ik ben immers heel tevreden over het werk dat onze diensten in de jongste dagen in dat dossier geleverd hebben.

Het klopt helaas dat het covidvirus af en toe sluipt waar het niet gaan kan en dat daarom dit centrum op 21 december gesloten werd. De bewoners werden in andere centra opgevangen en in quarantaine geplaatst, in overleg met de centrumartsen en volgens de ter zake geldende regels.

Op 4 en 5 januari werden de bewoners opnieuw naar Brugge overgeplaatst vanuit het repatriëringcentrum 127bis en vanuit het centrum te Merksplas. Als ik mij niet vergis, was dat gisteren en eergisteren.

Ook kunnen er vanaf nu nieuwe bewoners worden vastgehouden. Er werd trouwens niemand vrijgelaten. Ook dat was niet eenvoudig in deze coronatijden waar wij toch een aantal extra maatregelen moeten nemen. Wij hebben er, vooral door het goede en innovatieve werk van onze diensten, voor kunnen zorgen dat alles goed verlopen is en dat die mensen sinds gisteren en eergisteren opnieuw overgeplaatst zijn naar Brugge.

Sinds het begin van de crisis werden alle mogelijke maatregelen genomen om uitbraken in centra zo goed als mogelijk te voorkomen. Ik zeg altijd: zo goed als mogelijk. Ik kan begrijpen dat u soms verbaasd bent dat er toch hier of daar een coviduitbraak is. Ik ben ook altijd verbaasd dat dit gebeurt, maar het is nu eenmaal zo in de zo goed als onmogelijke strijd die wij moeten leveren om het virus overal tegen te gaan. Wij doen dat zo goed als mogelijk.

De capaciteit van de centra werd met de helft verlaagd om de social distancing te kunnen garanderen. Nieuwe bewoners worden in quarantaine geplaatst en worden getest. De mogelijkheden tot het ontvangen van bezoek werden sterk gereduceerd, of zelfs tijdelijk gestopt, naargelang van de algemeen geldende normen.

De sanitaire maatregelen werden en worden aan alle personeelsleden en bewoners duidelijk gemaakt. In meerdere talen wordt daarover gecommuniceerd, zowel mondeling als schriftelijk.

Waar nodig werd ook plexiglas geïnstalleerd om de gesprekken veilig te doen verlopen. De temperatuur van bezoekers wordt bij binnenkomst gemeten. Sommige centra hebben ook een coronacoördinator aangesteld om het beleid inzake corona van nabij op te volgen.

Ik ben in de afgelopen dagen trouwens ter plaatse gegaan. Ik was gisteren in Merksplas en ik heb daar met eigen ogen kunnen vaststellen dat het personeel van de gesloten centra doet wat het kan om uitbraken te vermijden en telkens zeer snel te schakelen.

Ook in Brugge is er een coronacoördinator die bijzonder goed werk heeft geleverd. Ik wil onze diensten daar via deze weg nogmaals bedanken voor de manier waarop zij in zeer moeilijke tijden goed werk hebben geleverd en ervoor gezorgd hebben dat de uitbraak, die er effectief geweest is in het CIB, tegengegaan werd door tijdelijk mensen te verplaatsen naar onder meer Merksplas en 127bis.

Ondanks deze maatregelen is er helaas toch een uitbraak geweest in het centrum, waarbij zowel bewoners als personeelsleden besmet werden. Er worden op dit moment al uitgebreide maatregelen uitgetrokken voor zowel de bewoners als het personeel van de gesloten centra. De huidige zeer strenge maatregelen worden gehandhaafd en er wordt op toegezien dat iedereen zich te allen tijde aan de regels houdt. We hopen dan ook zo snel mogelijk van corona verlost te zijn om het werk in de gesloten centra weer maximaal te kunnen uitrollen.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik vind dit absoluut geen geruststellend antwoord. U zegt immers dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen maar dat een uitbraak toch kan gebeuren. Als er een besmetting was, dan is het wel duidelijk dat men niet de juiste maatregelen heeft genomen en dat er effectief iets is misgelopen. Hoe kan iedereen getest geweest zijn als er toch een uitbraak van dergelijke omvang is geweest? Ik vind het raar dat er geen bijkomende maatregelen worden genomen en dat het beleid ook niet wordt bijgestuurd. Persoonlijk zou ik het anders doen.

Wat de geruchten over besmettingen bij Fedasil betreft wil u duidelijk nog niet antwoorden. We zullen die vraag dan ook via de geëigende weg indienen zodat we daar toch een antwoord op krijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is