Mondelinge vraag aan staatssecretaris Mahdi: moratorium detentie illegalen met kinderen

Door Yoleen Van Camp op 13 januari 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Tijdens de bespreking van de wetsvoorstellen in de zitting van de commissie Binnenlandse Zaken op 12 januari van dit jaar, kwam ter sprake dat er, in afwachting van een politiek akkoord, een moratorium is en illegalen met kinderen, die moedwillig weigeren mee te werken aan hun terugkeer, niet langer vastgehouden worden met het oog op terugkeer.

Mijn vragen aan u:

  1. Vanaf wanneer is dit ingevoerd? Is dit afgesproken via werkafspraken met de bevoegde diensten?
  2. Hoeveel illegalen die moedwillig weigeren mee te werken aan hun terugkeer, vielen al onder dat moratorium?
  3. Heeft u bij deze mensen al uw alternatief met coaching toegepast? Indien zo, is dat gelukt?
  4. Hoe lang zal het moratorium in stand worden gehouden? Wanneer zal, met andere woorden, het politiek akkoord er zijn?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is