Mondelinge vraag aan staatssecretaris Mahdi: Onenigheid binnen Vivaldi over woonstbetredingen

Door Yoleen Van Camp op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Een wettelijk verbod op het opsluiten van alle uitgewezen gezinnen met kinderen, een verplichte coronatest voor mensen in illegaal verblijf (wat wij al verschillende keren gevraagd hebben, maar wat u telkens afwees) en een wet op de woonstbetredingen (zoals onze partij ook al ettelijke keren naar voor heeft geschoven, zie ons ingediende wetsvoorstel uit 2019). Dat zijn een aantal van de zaken die in uw migratienota staan die u op vrijdag 11 juni op de tafel van de regering heeft gelegd. Zowel Ecolo/Groen als PS waren er al wel als de kippen bij om de regeling rond de woonstbetredingen, of het visitatierecht zoals u het nu wil noemen, af te schieten. Wat de verplichte coronatest betreft voor mensen in illegaal verblijf, doet het mij plezier dat u hier eindelijk het nut van inziet, wat nochtans de voorbije maanden niet zo was toen ik u daar verschillende vragen over stelde.

Op de commissie van 18 juni kreeg u een aantal vragen over dit dossier. U bleef op de vlakte en verwees naar de besprekingen die verder gezet zullen worden hier over.

Mijn vragen aan u:

  1. Wat is de laatste stand van zaken wat betreft de gesprekken rond uw migratienota? Heeft u dit al terug op de ministerraad gebracht?
  2. Bent u van plan om uw nota af te zwakken of gaat u het been stijf houden?
  3. Tegen wanneer wil u landen met deze migratienota?
  4. Als sommige regeringspartijen u de regeling rond de woonstbetredingen/visitatierecht niet gunnen, overweegt u dan om de detentie van alle uitgewezen gezinnen met kinderen terug in te voeren?
  5. U bent ondertussen 8 maanden bezig. Wanneer mogen we eindelijk wat wetsontwerpen van u verwachten die een strengere en kordate aanpak van illegaliteit inhouden, net zoals een strengere aanpak van criminele illegalen en illegalen die elk bevel om het grondgebied te verlaten naast zich neer leggen?
  6. Het doet ons plezier dat u nu wel een coronatest verplicht wil opleggen aan illegalen die uitgewezen moeten worden. Dit vraag ik hier nochtans al maanden en u was daar nooit geen voorstander van. Vanwaar de ommekeer?

Staatssecretaris Sammy Mahdi: Collega's, zoals mevrouw Daems zei hebben we dit onlangs nog behandeld. Ik zal nog even wat informatie meegeven die sommigen misschien ontgaan is tijdens de vergadering van 18 juni.

In de nota die ik aan de regering heb voorgelegd werd een geheel van wetgevende maatregelen voorgesteld om het aanklampende terugkeerbeleid op wetgevend vlak verder vorm te geven. Dat geheel van maatregelen moet binnen de regering besproken worden vooraleer ik het hier in de Kamer kan komen voorstellen. Als ik dit eerst openlijk zou bespreken, zou ik misschien gefrustreerd eindigen in een volgende legislatuur en dat ook ventileren. Ik zal de onderhandelingen voeren waar dat moet gebeuren, binnen de regering, met het grootste respect voor mijn partners in de regering. Dat zal dus niet in de media gebeuren.

Mevrouw Van Camp, u moet mij geen woorden in de mond leggen die ik nooit uitgesproken heb, ik heb mij nooit voor of tegen een verplichte test uitgesproken. Ik heb de feiten steeds op een objectieve manier weergegeven en heb mij nooit laten verleiden om er mijn mening aan toe te voegen. Ik zit immers niet in de oppositie, ik heb beleid te voeren in een delicaat en gevoelig departement, waar men geen resultaten boekt door met de fanfare op kop meningen te delen. Dat weet uw partij inmiddels ongetwijfeld ook.

De realiteit is dat een verplichte coronatest momenteel wettelijk niet mogelijk is. Of ik hier verandering in wil brengen, hebt u al kunnen opmaken uit wat u in de media hebt gelezen. We werken daar in de regering zeer hard aan, op de juiste manier, en hopen zo resultaten te kunnen boeken.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb antwoord op 18 juni zeker gehoord maar zoals gezegd had ik graag een update gekregen. Ik maak uit uw antwoord op dat u uw wetsontwerpen inzake onder andere de woonstbetreding en de verplichte coronatest bij uitwijzing nog steeds niet op de tafel van de regering hebt kunnen leggen. Dat is voor mij duidelijk.

Dat is het antwoord dat ik wenste, maar daardoor stemt het antwoord mij niet gelukkig. U hebt een eerste pakket maatregelen voorgelegd. De Europese richtlijn over de studentenmigratie is ondertussen wel al omgezet, maar behalve dat bent u bijna een jaar bezig en hebben we nog geen wetgevend initiatief van u mogen zien. U had wel heel wat plannen gemaakt en beloftes gedaan bij de voorstelling van uw beleidsnota. Vandaag horen we dat u het werk rond de woonstbetreding weer even in de koelkast hebt gestopt omdat verschillende van uw coalitiepartners dat niet steunen. Toen wij het voorstel hebben gedaan om de verplichte coronatest in te voeren bij een uitwijzing, omdat het belangrijk is in dat sluitend uitwijzingsbeleid, hebt u gezegd dat u daar geen werk van wilde maken. Als het nu op de tafel van de regering ligt, doet ons dat zeker plezier. Net als bij de woonstbetreding, of visitatierecht, zoals u het hebt gedoopt, moeten we jammer genoeg vaststellen dat uw poging gestrand is, nog voor dit op tafel kwam, door uw coalitiepartners die er niet van willen weten. Hopelijk kan u er in de komende weken of maanden dan toch nog werk van maken. We zullen dat zeker blijven opvolgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is