Mondelinge vraag aan staatssecretaris Mahdi: Toch naar collectieve regularisatie van hongerstakers?

Door Yoleen Van Camp op 9 juli 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Donderdagavond 8 juli verscheen er een Belga bericht waarin stond dat de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) zich tevreden toonde over de vooruitgang die geboekt is in de gesprekken met uw kabinet en Dienst Vreemdelingenzaken.

Ik citeer uit het artikel: “Er werd een grondige discussie gevoerd over de mogelijkheid om bepaalde hindernissen voor de toekenning van een verblijfsvergunning weg te nemen, net als over 'uitzonderlijke omstandigheden' die ingeroepen kunnen worden.”

Mijn vragen aan u:

  1. Bent u, ondanks uw forse uitlatingen van de voorbije weken, toch al overgegaan tot het regulariseren van hongerstakers? Indien zo, hoeveel?
  2. Gaan deze hongerstakers zich op “uitzonderlijke omstandigheden” kunnen beroepen en zo toch papieren krijgen, ondanks al uw eerdere verklaringen?
  3. Als u (hopelijk) bij uw standpunt blijft, dan lijkt het in elk geval wel dat u deze mensen valse hoop geeft. Waarom niet gewoon klaar en duidelijk zeggen hoe de zaken zitten?
  4. Waarover exact gaan de onderhandelingen met de USPR? Ligt een regularisatie van deze hongerstakers effectief mee op tafel?
  5. Kan u hier garanderen dat mensen die al meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten genegeerd hebben, niet zullen beloond worden met verblijfspapieren?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is