Mondelinge vraag aan staatssecretaris Mahdi: Wanneer plant u de aanpassing van de gezinsherenigingswetgeving?

Door Yoleen Van Camp op 19 november 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Tijdens de besprekingen van uw beleidsnota werden er ook vragen gesteld over de timing waarbinnen u met een wetsontwerp zou komen om de gezinshereniging te verscherpen. Vanuit de PS kwam tijdens dat debat de suggestie om dit op de lange baan te schuiven. U knikte instemmend. Later vroeg Open VLD u om er net zo snel als mogelijk werk van te maken.

Vandaar mijn vraag:

  1. Wat is uw exacte timing om met dit wetsontwerp te komen?
  2. Gaat u de suggestie van de PS opvolgen en dit op de lange baan schuiven?

Van zodra we het antwoord van de staatssecretaris ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is