N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp maakt zich zorgen over de dwingende praktijken van De Voorzorg en de keuzevrijheid van de patiënten.

Door Yoleen Van Camp op 12 januari 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Thuisverpleging De Voorzorg provincie Antwerpen, gelinkt aan de socialistische mutualiteit, zet plots alle samenwerking met vele zelfstandige thuisverpleegkundigen stop. Dit omdat zij enkel nog willen samenwerken met een drietal grote thuisverplegingsorganisaties binnen het nieuwe thuisverplegingsplatform ‘vzw Netwerk Thuisverpleegkundigen Antwerpen’. “Zo’n 200-tal zelfstandige thuisverpleegkundigen zullen hierdoor geen klanten meer doorgestuurd krijgen van De Voorzorg, tenzij zij zich aansluiten bij een van de thuisverplegingsorganisaties binnen het nieuwe platform, en hun patiënten overdragen”, laat N-VA-kamerlid Yoleen Van Camp weten. “De keuzevrijheid van de patiënten en van zelfstandigheid van de vele thuisverpleegkundigen wordt hierdoor sterk onder druk gezet.”

Het spanningsveld tussen de zelfstandige thuisverpleging en die van de zuilsgebonden diensten (Voorzorg, Wit-Gele-Kruis, …) loopt verder op. Zij zitten al langer in een onderlinge concurrentiestrijd verwikkeld, waarbij de zuilsgebonden diensten strategische voordelen hebben waarmee zij de zelfstandige neutrale thuisverpleging hevig kunnen beconcurreren. Zo laten bepaalde zuilsgebonden diensten collectief het remgeld vallen, dat zij via hun moederorganisaties bijpassen. De zelfstandige, neutrale thuisverpleging heeft zulke neveninkomsten niet.

Daar komt nu een schep bovenop waardoor de thuisverpleging in de provincie Antwerpen in rep en roer staat. Recent kregen velen onder hen een schrijven van de socialistische mutualiteit, de Voorzorg, om te stellen dat ze de samenwerking plots opzeggen. Tenzij de zelfstandige thuisverplegers in kwestie zich aansluiten bij een nieuw verbond van verpleegkundige thuiszorgdiensten. “Deze keuze van De Voorzorg heeft vele gevolgen voor verschillende, kleinere, zelfstandige verpleegkundigen. Zij lopen het risico patiënten te verliezen, en worden sterk onder druk gezet om hun zelfstandigheid op te geven”, benadrukt Van Camp.

Het N-VA-Kamerlid benadrukt nog dat we in tijden van toenemende extra- en transmurale zorg net nood hebben aan meer verpleegkundigen die de moed en het engagement durven tonen om een zelfstandige praktijk te beginnen. “We zullen de situatie vanuit het parlement verder kritisch bekijken en opvolgen”, besluit Yoleen Van Camp.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is