N-VA wil 'automatisch' recht op gezinshereniging schrappen

Door Yoleen Van Camp op 22 november 2019, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

De N-VA heeft een wetsvoorstel klaar om mensen niet langer automatisch het recht op gezinshereniging te geven als hun aanvraag niet binnen zes maanden behandeld is.

De N-VA-Kamerleden Yoleen Van Camp en Theo Francken grijpen een arrest van het Europees Hof van Justitie aan om een wijziging van het vreemdelingenrecht voor te stellen.

Het Hof oordeelde deze week over de zaak van een Afghaanse vluchteling die automatisch het recht op hereniging met zijn vrouw kreeg omdat zijn dossier niet binnen de wettelijk bepaalde termijn van zes maand behandeld was. Het verzoek van de man was eerst afgewezen omdat hij onvoldoende gezinsband kon aantonen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), die oordeelt over een beroep tegen een geweigerd verblijf in ons land, bevestigde de beslissing van de Dienst voor Vreemdelingenzaken (DVZ).

Daarop belandde het dossier bij de Raad van State. Die struikelde over een procedurele kwestie. Hij oordeelde dat de autoriteiten het verzoek tot gezinshereniging impliciet hadden goedgekeurd, omdat de diensten de termijn van zes maanden hadden overschreden. Daarbij speelde het volgens het rechtsorgaan geen rol dat de huwelijksband niet was bewezen.

Maar de Raad van State is deze week teruggefloten door de hogere Europese rechtsmacht. Het Europees Hof oordeelt in zijn arrest dat België niet zomaar verblijfsrecht mag geven aan een vreemdeling die niet voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging. 'Op die manier wordt de doeltreffendheid van de Europese regels ondermijnd.'

Yoleen Van Camp: 'Met ons wetsvoorstel verscherpen we opnieuw, in het licht van de recente rechtspraak, de wet op de gezinshereniging. We schrappen daarom de impliciete goedkeuring van een aanvraag tot gezinshereniging bij het verstrijken van de termijn.' De Europese wetgeving verplicht België te streven naar een beslissing voor gezinshereniging binnen zes maanden (voor Belgen en EU-burgers) en negen maanden (voor niet-EU-burgers). 'Daar kunnen we niet buiten. De diensten blijven streven naar een uitspraak binnen de opgelegde termijn, maar als die niet gehaald wordt, moet alsnog worden gewacht op een uitspraak ten gronde en wordt in geen geval nog een stilzwijgend akkoord gegeven. Het recht op de automatische goedkeuring van de aanvraag als de afgesproken deadline niet gehaald wordt, vervalt.'

DRIES BERVOET
Copyright © 2019 Mediafin. Alle rechten voorbehouden

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is