N-VA wil regels gezinshereniging verscherpen

Door Yoleen Van Camp op 1 september 2019, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Theo Francken en Yoleen Van Camp (N-VA) lanceren twee wetsvoorstellen om de grootste migratiepoort, naar dit land – gezinshereniging – in te perken. Bij een asielaanvraag op basis van ouderschap moet er meer controle komen op de effectieve uitoefening ervan, stelt het eerste wetsvoorstel. Wie de band met een kind misbruikt om hier te kunnen verblijven, zonder ervoor te zorgen of naar om te kijken, moet terug. Het tweede wetsvoorstel bepaalt dat wie gezinsleden uit het buitenland laat overkomen over voldoende inkomen moet beschikken om ze te onderhouden.

Gezinshereniging is het grootste kanaal van passieve migratie waarlangs migranten zich in dit land vestigen. Dit blijkt uit cijfers van DVZ, van de periode 2010 tot en met 2017.

Het is een passief migratiekanaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld arbeidsmigratie. “Dit land kent een zeer hoge passieve migratie, tegenover actieve migratie. Het evenwicht is zoek”, stellen Francken en Van Camp. In landen, zoals Canada of Denemarken, is de verhouding wel evenwichtiger en staat de bevolking positiever tegenover migratie.

Aanpakken schijnouderschap

Het eerste voorstel stelt paal en perk aan schijnouderschap. Daarbij vraagt een buitenlandse ouder asiel/verblijfsrecht aan op basis van een band met een kind dat hier woont, maar blijkt er in de praktijk niet naar om te kijken: het zogenaamde “bébé-papiers”-fenomeen. Het kind is hier het grootste slachtoffer. Francken en Van Camp: “We tolereren niet langer dat kinderen gebruikt worden om verblijfsrecht te bekomen of te behouden, zonder dat de ouder zijn verantwoordelijkheden opneemt.”

Vorige legislatuur werden schijnerkenningen strafbaar gesteld. Met de voorgestelde wet wil de N-VA dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) effectief controleert of het ouderschap wordt uitgeoefend en als dat niet het geval blijkt, de verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Verscherping gezinshereniging

Het tweede wetsvoorstel verscherpt de voorwaarden voor wie hier verblijft en gezinsleden uit het buitenland wil laten overkomen. Wie gezinsleden laat overkomen moet sneller voldoende inkomen hebben om comfortabel te leven. Momenteel kunnen erkende vluchtelingen tot een jaar lang gezinsleden naar hier halen, zonder over bestaansmiddelen te beschikken, voor zichzelf of voor het gezin dat ze hier zouden vormen.

Francken en Van Camp: “Voor ons zou principieel iederéén en altijd eerst over voldoende inkomen moeten beschikken, om voor zichzelf en het toekomstig gezin een zelfstandig, menswaardig bestaan te garanderen. De Europese wetgeving laat dit jammer genoeg niet toe en bepaalt dat de minimumtermijn van vrijstelling van enige voorwaarden 3 maanden zou bedragen. Daarom brengen we de vrijstelling, die vandaag een jaar bedraagt, alvast terug naar 3 maanden.” Verschillende buurlanden, zoals Nederland, Luxemburg en Duitsland passen dit al toe.

Daarnaast moet het inkomen afgestemd zijn op de grootte van het toekomstig gezin. Momenteel wordt een referentiebedrag van slechts 120% van het leefloon (een 1500 euro) gehanteerd, ongeacht het aantal gezinsleden dat zou overkomen. Het N-VA-wetsvoorstel trekt dit op naar 140%, plus 10% per bijkomend gezinslid dat zou overkomen. Op die manier wil de partij verzekeren dat het toekomstig gezin menswaardig en comfortabel op eigen benen kan staan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is