N-VA wil volksgezondheid overhevelen naar deelstaatniveau.

Door Yoleen Van Camp op 12 februari 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

N-VA wil dat volksgezondheid als een homogeen bevoegdheidspakket wordt overgeheveld naar het Vlaamse niveau. Het is de enige manier om tot een coherent beleid te komen op maat van de Vlaming.

In zijn interview met De Standaard van 11 februari 2019 geeft Wouter Beke (CD&V) aan dat zijn partij bij een volgende staatshervorming beleidspakketten in de gezondheidszorg wil homogeniseren op Vlaams niveau. Het artikel laat uitschijnen dat ze geen partners zullen vinden voor deze hervorming omdat VLD wil herfederaliseren en omdat N-VA confederalisme wil.

“N-VA wil wel degelijk gezondheidszorg overhevelen naar het Vlaamse niveau” zegt Yoleen Van Camp (N-VA). “Dit is al altijd ons uitgangspunt geweest. We hebben dat standpunt vorig jaar nog duidelijk naar buiten gebracht naar aanleiding van de vraag om herfederalisering van Maggy De Block (VLD). Ik heb toen in een interview met Trends (14 juni 2018) duidelijk gesteld dat gezondheidszorg een gemeenschapsbevoegdheid is.”

Waar N-VA niet meer zal aan mee doen, zijn oeverloze discussies over welke stukjes van volksgezondheid mogen worden gefederaliseerd. Dat is gebricoleer in de marge. De zesde staatshervorming is daar het beste voorbeeld van. Omdat men het niet eens geraakte over het al dan niet federaliseren van bepaalde materies heeft men ze dan maar gedeeltelijk overgeheveld. Een stukje bij Vlaanderen, een stukje federaal. “ Compleet onwerkbaar en een verspilling van het geld dat we zo hard nodig hebben in de zorg” volgens Van Camp. “Wij willen een volledige overdracht van de bevoegdheid volksgezondheid, zodat Vlaanderen haar eigen beleid kan uitwerken, weliswaar met de nodige solidariteit met het Franstalig gedeelte van het land. Dit is niet tegenstrijdig met onze confederale plannen, dit is nu juist wat confederalisme inhoud. De deelstaten worden bevoegd voor de grote beleidspakketten, een aantal dingen doen we nog samen met Wallonië en we waarborgen een eerlijk solidariteit.” 

Voor N-VA is dit meer dan een institutionele discussie. Er is dringend nood aan een gezondheidsbeleid op deelstaatniveau. “Telkens weer stellen we vast dat er een cultuurverschil is in de zorg”, aldus Van Camp. “Dat zie je net zo goed aan het aantal rokers of hogere aantal obesitas-patiënten als aan de vaccinatie tegen HPV of het gebruik van Rilatine. We hebben andere noden en willen andere prioriteiten leggen. Voor het welzijn van de patiënt is het de hoogste tijd dat we dit volledig kunnen uitwerken in een eigen beleid.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is