Ondertunneling spooroverwegen Herentals opnieuw op de agenda

Door Yoleen Van Camp op 22 mei 2019, over deze onderwerpen: Lokaal werk, NMBS
 

Nog dit jaar kan het bestek voor de ondertunneling van de spooroverweg in Herentals op de markt komen. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en Infrabel leggen daarvoor een samenwerkingsovereenkomst op tafel, die in de komende weken gefinaliseerd en getekend wordt. Schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp is opgetogen: “Zowel vanuit de Kamer als lokaal zetten we volop druk en dat lijkt nu eindelijk vruchten af te werpen. We zullen op de voet volgen dat de engagementen deze keer in concrete actie omgezet wordt.”

Zowel N-VA als CD&V trokken in Herentals naar de kiezer met de belofte om het dossier van de ondertunneling van de spooroverwegen in de Keizerstad te reanimeren. In Brussel pleit Kempens parlementslid Yoleen Van Camp al sinds haar aanstelling voor de ondertunneling van de spoorwegen. Als schepen van Mobiliteit zet ze alle zeilen bij. In alle overlegorganen wordt het dossier van de ondertunneling van de Herentalse spooroverwegen als absolute prioriteit naar voor geschoven. Spoorplatform Kempen – een politieke drukkingsgroep van burgemeesters, volksvertegenwoordigers, werkgevers en werknemersorganisaties en spoordeskundigen – zette de spoorwegondertunneling bovenaan de prioriteitenlijst. Ook in de bovenlokale mobiliteitsraden en de provinciale mobiliteitsstudie Middenkempen scharen de Kempense gemeenten en provincie zich unaniem achter de eis.

Met het nieuwe Herentalse stadsbestuur van N-VA en CD&V, komt de uitvoering ervan effectief een stap dichterbij. Van bij het begin van haar aanstelling, in februari, werd er meteen werk van gemaakt om AWV en Infrabel/NMBS onder druk te zetten. Met resultaat: er is een samenwerkingsovereenkomst in de maak en het bestek kan dit jaar nog op de markt gezet worden.

Infrabel/NMBS heeft iemand aangesteld om het wegwerken van de spoorwegen concreet op te volgen. AWV houdt Infrabel onder stoom om de ondertunneling van de spooroverweg aan de Poederleeseweg voor te schuiven en zal het project trekken. Het engagement is ook verzilverd met concrete ingeschreven kredieten en ook Infrabel heeft budget voorzien. De Lijn verleende al positief advies. De samenwerkingsovereenkomst mikt om te beginnen op de ondertunneling van de spooroverweg aan de Poederleeseweg. Dit moet absoluut voorgaan op maatregelen aan de spooroverweg aan de Belgiëlaan, want een omgekeerde volgorde zou doorgaand verkeer in het centrum van Herentals trekken en daar wil het stadsbestuur (en de betrokken partners) geenszins van weten. De eerste noodzakelijke stap, het tekenwerk, wordt dit jaar nog aanbesteed en volgend jaar uitgevoerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is