Ruim 1600 nieuwe arbeidsplaatsen in de Kempen dankzij federale steun

Door Yoleen Van Camp op 2 augustus 2019, over deze onderwerpen: Lokaal werk

Uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals heeft opgevraagd bij de minister van Financiën, blijkt dat er sinds midden 2015 (tot begin 2019) 1602,5 arbeidsplaatsen in de Kempen zijn bijgekomen via het systeem van de ontwrichte zone. In het voorjaar van 2015 stemde het federaal parlement over het wetsontwerp “ontwrichte zones”. Het voorstel van toenmalig minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) stelt dat de Kempen en Limburg als ontwrichte zones worden erkend, als maatregel in de moeilijke financiële tijden. Bedrijven die er gevestigd zijn of zich vestigen, komen daardoor in aanmerking voor overheidssteun om goedkoper arbeidsplaatsen te creëren. “Deze wet heeft, zoals het toen ook voorzien was, voor extra zuurstof gezorgd voor onze Kempense bedrijven. Het zal aan de volgende federale regering zijn om deze lijn door te trekken”, aldus Van Camp.

Het wetsontwerp “ontwrichte zones” zorgt ervoor dat zones die getroffen zijn door collectieve ontslagen aanspraak maken op extra steun van de federale overheid. Het zijn de gewesten die de regio’s voorstellen en het is de federale overheid die vervolgens een loonlastenverlaging toekent voor nieuwe arbeidsplaatsen. Kortom: werknemers en arbeid worden zo goedkoper voor de werkgever. Zowel grote ondernemingen als KMO’s komen in aanmerking.

“Met de ontslagen in 2014 en 2015 bij onder andere Heinz, Henrad, Philips en McCain had de Vlaamse regering het ganse gebied in een straal van 40 km rond Turnhout aangeduid als ontwrichte zone. Zowel nieuwe als bestaande bedrijven binnen de erkende zone genieten sinds midden 2015 een voordelig fiscaal tarief voor elke nieuwe arbeidsplaats die ze creëren; ze ontvangen gedurende 2 jaar een vrijstelling van 25% op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor elk nieuw personeelslid dat ze aanwerven”, licht Van Camp toe. “De bedrijven worden zo gestimuleerd om jobs te creëren en dat voor een periode van minstens 6 jaar.”

De werkgelegenheid verder ondersteunen en stimuleren, moet volgens Van Camp één van de speerpunten van de volgende regering worden. “De Kempen is een regio met ongeveer 500.000 inwoners, die wat mobiliteit en verplaatsingen betreft gegijzeld worden door het enorme fileleed op de E34 en E313, en een openbaar vervoersnet dat nog verre van optimaal is. Mensen werk in hun eigen streek kunnen geven of toch op zijn minst aanbieden, is dus een enorme surplus. Daarnaast beschikken we al over een hele hoop grote bedrijven en multinationals die we absoluut in onze regio willen behouden en hopelijk zelfs zien uitbreiden. Ook zijn er heel wat nieuwe technologieën en startende bedrijven die volop hun plaats in de markt aan het zoeken zijn. Deze mensen en bedrijven moeten we naar onze regio blijven trekken. Het aanbieden vanuit de overheid van stimulerende maatregelen om hun bedrijf op te zetten en/of te laten groeien, maakt daar een essentieel onderdeel van uit. Het zal één van de zaken zijn waar ik deze nieuwe legislatuur op zal blijven focussen en zal blijven opvolgen”, aldus Van Camp.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is