Schriftelijke vraag aan minister Bacquelaine: Pensioen/IGO voor vreemdelingen na uitspraak Grondwettelijk Hof

Door Yoleen Van Camp op 30 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In het arrest nr. 6/2019 van het Grondwettelijk Hof werd artikel 3 van de wet van 27 januari 2017 tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen gedeeltelijk geannuleerd. Concreet had dat artikel tot doel om lusten en lasten sociale zekerheid meer in balans te brengen en het IGO enkel toe te kennen bij een verblijf van 10 jaar (waarvan 5 jaar ononderbroken).

 1. Zijn er gevallen waarbij het IGO na deze uitspraak teruggevorderd worden? Indien zo, over hoeveel personen en welke bedragen gaat het?
 2. Aan hoeveel personen werd het IGO sinds de invoering van het art. 3 geweigerd op basis van onvoldoende verblijfsduur?
 3. Heeft u er een zicht op om hoeveel mensen met subsidiaire bescherming, vluchtelingen en staatlozen het jaarlijks gaat die hierdoor wel in aanmerking komen voor een IGO? Kunt u aangeven voor de laatste 5 jaar, voor het totaal en opgesplitst per deelstaat (Vlamingen, Walen, Brusselaars):
  • Hoeveel IGO's werden toegekend?
  • Hoeveel daarvan aan Belgen, aan derdelanders en aan EU'ers?
   • Voor de IGO's aan derdelanders en EU'ers: in hoeveel gevallen ging het over personen die nooit aan de sociale zekerheid hebben bijgedragen?
   • In hoeveel gevallen ging het over derdelanders en EU'ers die minder dan 1, tussen de 1 en 5 en tussen de 5 en 10 jaar hier verbleven?
  • Wat zijn de totale uitgaven? 
  • In hoeveel gevallen wordt het IGO als aanvulling toegekend, en in hoeveel gevallen als volledig bedrag?
 4. In principe blijft wel het verblijf op Belgische bodem verplicht maar een "uitzondering voor een verblijf langer dan een maand" kan wel aangevraagd en toegekend worden "in uitzonderlijke omstandigheden". Wordt daar vaak beroep op gedaan / dit toegekend? Hoe vaak, in welke gevallen?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is