Schriftelijke vraag aan minister Borsus: Puppyhandel

Door Yoleen Van Camp op 14 december 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Op 29 december 2014 is verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003, in werking getreden. Deze verordening verplicht de rabiësvaccinatie voor honden, katten en fretten die in het intracommunautair verkeer gebracht worden. België heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een afwijking toe te staan op de verplichte vaccinatie voor jonge dieren. Hierdoor kunnen pups niet langer op 8 weken ouderdom in het intracommunautair verkeer gebracht worden, maar pas op 15 weken.

Door de gevoelige verhoging van de leeftijd waarop pups in het intracommunautair verkeer gebracht mogen worden, kan men verwachten dat het aantal pups aangevoerd vanuit het buitenland tijdens de eerste 1 tot 2 maanden van 2015 een duidelijke daling heeft gekend. Verder staat vast dat de consument een jonge pup wil en geen pup van 15 weken oud, zodat de verhoging van de leeftijd ook een langdurige daling van het aantal pups afkomstig uit het buitenland tot gevolg zou moeten hebben.

1. Is in de cijfers van Traces inderdaad een daling van het aantal aangevoerde honden merkbaar in de eerste 1 tot 2 maand van 2015? Zo ja, hoe groot is deze daling? Zo nee, hoe verklaart u dit? Kan u de opdeling per gewest geven?

2. a) Hoeveel honden werden volgens de gegevens in Traces in 2014 en 2015 aangevoerd vanuit het buitenland, per maand en per land van herkomst en dit voor de 5 grootste aanvoerlanden? Kan u de opdeling per gewest geven?

b) Hoe beoordeelt de minister deze cijfers, rekening houdend met de inwerkingtreding van verordening 576/2013 op 29 december 2014 en de verhoging van de minimale leeftijd die hieruit gevolgd is?

3. a) Hoeveel controles op de aanvoer van pups werden de laatste 5 jaar uitgevoerd, op basis van klachten en in het kader van routinecontroles? Kan u de opdeling per gewest geven?

b) Hoeveel percent van de zendingen aangemeld in Traces werd de laatste 5 jaar gecontroleerd bij aankomst in België? Kan u de opdeling per gewest geven?

c) Wat waren de resultaten van deze controles? Kan u de opdeling per gewest geven?

4. Hoeveel illegale zendingen werden onderschept en om hoeveel honden ging het? Kan u hier een opdeling per gewest maken?

Het antwoord kan opgevraagd worden via vandewaterjeroen [at] gmail.com

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is