Schriftelijke vraag aan minister De Block: 50 euro aan illegalen bij verlaten gesloten centra

Door Yoleen Van Camp op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uit verhalen die wij doorkregen vanuit de gesloten centra, blijkt dat illegalen die men niet uitgezet krijgt, op een gegeven moment weer vrij gelaten worden. De centra zijn blijkbaar bij wet verplicht om de "geloste" uitgeprocedeerde/uitgewezen asielzoeker / illegale crimineel die zijn straf uitzat maar niet teruggewezen kan worden 50 euro cash mee te geven, naar ik begreep om de eerste dagen rond te komen en/of voor vervoer of voor wat dan ook.

Voor mij is dit onbegrijpelijk. Mensen die geen verblijfsrecht hebben moeten uitgewezen worden en kunnen in geen geval gesteund worden om in de illegaliteit te blijven. Waarom zouden ze cash geld krijgen?

Mijn vragen aan u:

  1. Hoeveel keer werd, voor de voorbije 5 jaar tot zo recent mogelijk, 50 euro meegegeven met illegalen die werden vrij gelaten uit de gesloten centra?
    • Kunt u het totaalbedrag geven per jaar?
    • Is het mogelijk om deze cijfers op te splitsen per jaar, per gewest, per gesloten centrum en per nationaliteit van de ontvanger van die 50 euro?
    • Kunt u aangeven voor de laatste 5 jaar aan hoeveel unieke illegalen die 50 euro gegeven werd? Ging het altijd om 50 euro of soms om meer cash?
    • Kunt u aangeven hoe vaak het voorkwam dat eenzelfde illegaal meerdere keren cash geld meekreeg? Ten belope van welke totaalbedragen?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is