Schriftelijke vraag aan minister De Block: Asielaanvragen en erkenningsgraad vluchtelingen

Door Yoleen Van Camp op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uit cijfers van het CGVS blijkt dat de instroom van asielzoekers (27 700 aanvragen) onder uw vlag (in 2019) met 18% is gestegen tegenover 2018 en met 41% tegenover 2017. Op Twitter reageerde uw partijgenoot Van Quickerborne geïrriteerd door te stellen dat erkenningsgraad wel fors gedaald is, waarna er in De Standaard voorpagina artikel bleek dat de terugkeercijfers compleet terugvallen waardoor een groot en stijgend aantal mensen in de illegaliteit terechtkomt en blijft.

Nu, de statistieken van het CGVS tellen wel alle asielvragen samen (eerste, meervoudige, …) en gooien ook alle weigeringen op een hoopje (Dublin, erkenning in een andere EU-lidstaat, meervoudige aanvragen, …). Aangezien die verhouding enkelvoudig/meervoudig sterk varieert per land van herkomst, kunnen we dus niet achterhalen hoeveel procent van de primaire aanvragen resulteren in erkenning als vluchteling, of subsidiair beschermde.

Kunt u daarom voor de voorbije 5 jaar, voor het totaal aangeven:

 1. Hoeveel asielaanvragen er werden ingediend
  • Hoeveel daarvan was een eerste, nieuwe aanvraag van een uniek persoon die voordien nog geen asiel had aangevraagd in dit land of elders in Europa?
   • Kunt u daarvan aangeven: hoeveel ervan werden geweigerd en waarom?
   • Kunt u aangeven daarvan: hoeveel ervan werden erkend als subsidiair beschermden en waarom (welke landen betrof het)
   • Kunt u aangeven daarvan: hoeveel ervan werden erkend als vluchteling en waarom (welke landen en welke vervolging dreigde?)
  • Hoeveel daarvan betrof een aanvraag van een persoon die eerder al een asielaanvraag had gedaan in dit land?
  • Hoeveel daarvan betrof een aanvraag van een persoon die secundair migreerde (een “Dublin”-aanvraag)? In welk land kwam de persoon dan eerst aan?
  • Hoeveel daarvan betrof een aanvraag van een persoon die eerder in een ander Europees land een aanvraag had gedaan, en ook daar al bescherming had verkregen? Om welke landen gaat het?
  • Hoeveel procent van de asielzoekers doet na een eerste weigering, opnieuw een aanvraag? Hoeveel doen 2 aanvragen, 3 aanvragen, 4 aanvragen, …?

Het antwoord kan opgevraagd worden via vandewaterjeroen [at] gmail.com

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is