Schriftelijke vraag aan minister De Block: Baarmoeder(hals)kankers

Door Yoleen Van Camp op 15 januari 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, de deelstaten zijn bevoegd voor preventie, onder andere baarmoederhalsvaccinatie. Uit cijfers die ik systematisch opvraag blijkt dat Vlaanderen in de meeste dossiers veel beter inzet op preventie dan Wallonië en Brussel. Dat blijkt bijvoorbeeld uit cijfers rond preventieve mondzorg, obesitas/overgewicht, roken, ... en ook op vlak van cervixvaccinatie. In Vlaanderen worden doeltreffende programma's opgezet voor de vaccinatie en zitten we aan een graad boven de 90%, waar dat in Brussel en Wallonië een stuk minder is; daar is maar 1 op de 3 meisjes gevaccineerd. 

De vaccinatieprogramma's lopen al zo'n 10 jaar, dus ik vermoed dat bij de Vlaamse vrouwen dit succesvolle programma vruchten afwerpt, in termen van lagere baarmoederhalskankers, minder (positieve) uitstrijkjes, minder uitstrijkjes af te nemen, ... Graag had ik hieromtrent cijfers ontvangen:

 1. Wat zijn de meest recente cijfers waar u over beschikt inzake de vaccinatiegraad van cervixvaccinatie bij meisjes
  • Voor het totaal en uitgesplitst per deelstaat (Vlaanderen, Brussel en Wallonië)
 2. Zien we verschillen tussen het aantal uitstrijkjes dat de vrouwen laten afnemen in de deelstaten?
  • Hoeveel vrouwen zijn er in de 3 deelstaten?
   • Hoeveel daarvan moesten de voorbije 3 jaar een uitstrijkje laten nemen?
   • Hoeveel daarvan lieten effectief een uitstrijkje nemen?
   • Hoeveel uitstrijkjes waren positief?
 3. Wat is het voorkomen (prevalentie en incidentie) van baarmoederhalskanker? In het totaal en opgesplitst per deelstaat?
  • Wat zijn de behandelingen per deelstaat?
  • Wat zijn de kosten hiervoor per deelstaat? Zowel voor de diagnostiek als voor de behandelingen, consultaties (alles in totaal)?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is