Schriftelijke vraag aan minister De Block en Geens: Weigering en intrekking beschermingsstatus bij ernstig misdrijf

Door Yoleen Van Camp op 30 juni 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In de Vreemdelingenwet en op de site van het CGVS lees ik: “Het CGVS kan de vluchtelingenstatus ook intrekken als de vluchteling een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf of er redelijke gronden bestaan om de vluchteling te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.” De internationale beschermingsstatus kan ook worden geweigerd indien de asielzoeker een gevaar vormt voor de samenleving, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf, of als er redelijke gronden bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid (art. 52/4)Ik had hierover volgende vragen:

  1. Cijfers over weigering beschermingsstatus o.b.v. art. 52/4 Vreemdelingenwet voor de laatste 5 jaar (tot zo recent mogelijk). Graag opgesplitst per jaar, per gewest waar de vluchteling in kwestie verbleef, per nationaliteit en per soort feit dat aanleiding gaf tot de weigering.
  2. Kan u voor de voorbije 5 jaar (tot zo recent mogelijk) zeggen hoe vaak een vluchtelingenstatus is ingetrokken omwille van bovenstaande redenen? Graag opgesplitst per jaar, per gewest waar de vluchteling in kwestie verbleef, per nationaliteit en per soort feit dat aanleiding gaf tot de intrekking.
  3. Over welke misdrijven ging het zoal in vragen 1 en 2?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is