Schriftelijke vraag aan minister De Block: Huisvesting Gezinshereniging

Door Yoleen Van Camp op 26 november 2019, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Mevrouw de minister, bij een aanvraag tot gezinshereniging dient de aanvrager ook aan te tonen dat hij over voldoende huisvesting beschikt.

Mijn vragen aan u zijn:

  1. Hoeveel aanvragen tot gezinshereniging werden de voorbije 5 jaar (tot zo recent mogelijk) ingestuurd? Graag opgesplitst per jaar, per nationaliteit van aanvrager en per gewest waarin de aanvraag werd ingediend.
  2. Hoe vaak werd overgegaan tot controle van de opgegeven huisvesting van de aanvrager tot gezinshereniging? Graag opgesplitst per jaar, per nationaliteit van gecontroleerde en per gewest waarin de controle werd uitgevoerd.
  3. Hoe vaak werd overgegaan tot een weigering van de gezinshereniging op basis van de controle die op de opgegeven huisvesting werd uitgevoerd? Graag opgesplitst per jaar, per nationaliteit van gecontroleerde en per gewest waarin de controle werd uitgevoerd.

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is