Schriftelijke vraag aan minister De Block: Nieuwkomersverklaring

Door Yoleen Van Camp op 5 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Sinds 2017 moeten vreemdelingen die zich hier vestigen een nieuwkomersverklaring tekenen, volgens art 1/2, paragraaf 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

  1. Kunt u aangeven, sinds de invoering, of en in hoeveel gevallen een vreemdeling weigerde de nieuwkomersverklaring te tekenen?
  2. Indien dit voorkwam, om welke nationaliteiten ging het?
  3. Klopt het dat er sindsdien toch aanvragen goedgekeurd zijn zonder die nieuwkomersverklaring? Hoe kan dat?
  4. In de gevallen waarbij de nieuwkomersverklaring niet werd ondertekend, werd het verblijf dan niet langer toegestaan en werd dit ook consequent opgevolgd?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is