Schriftelijke vraag aan minister De Block: Oogscreening bij kinderen

Door Yoleen Van Camp op 18 december 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, oogtesten/oogscreenings bij kinderen worden voornamelijk door de deelstaten uitgevoerd, in de schoot van Kind en Gezin / het CLB (in Vlaanderen) en bij het ONE in Wallonië. Blijkbaar is net zoals andere screenings en preventieprogramma's ook hier weer een goede uitwerking in Vlaanderen en minder in Wallonië. Concreet kreeg ik berichten door dat er in Wallonië omwille van besparingen niet langer standaard oogtesten/oogscreenings bij kinderen worden afgenomen via de scholen/ONE's. Daardoor zouden Waalse gezinnen hun kind op eigen houtje laten screenen bij de oogarts, op federale kosten. Graag vraag ik cijfers op om dit vermoeden te staven/weerleggen.

 1. Kunt u voor de voorbije 5 jaar aangeven, voor het totaal en opgesplitst per deelstaat (Vlaanderen, Wallonië en Brussel)
  • Hoe vaak er oogtesten/oogscreenings werden afgenomen bij kinderen?
  • Hoe vaak bij volwassenen?
 2. Wat zijn de federale terugbetalingstarieven voor zo'n oogscreening bij de oogarts?
  • Kunt u voor de voorbije 5 jaar, voor het totaal en opgesplitst per deelstaat aangeven wat de uitgaven betroffen hiervoor?
 3. Is er enige parameter die inzicht geven in oogproblematieken als gevolg van afwezige of laattijdige screening?
  • Welke parameters?
  • Kunt u voor de beschikbare parameters aangeven, voor de voorbije 5 jaar, voor het totaal en opgesplitst per deelstaat, hoe vaak ze voorkomen?
  • En welke kosten hier aan verbonden zijn?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is