Schriftelijke vraag aan minister De Block: Sociale bijstand bij migranten ikv gezinshereniging

Door Yoleen Van Camp op 3 december 2019, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Op de hoorzitting van 26 november 2019 maakte ik op dat de voorwaarden van inkomensgarantie 5 jaar gecontroleerd worden na een gezinshereniging, maar - als ik het goed begreep - enkel bij de "sponsor", dus wie hier verblijft. Concreet werd in de hoorzitting het voorstel geopperd om een automatische toets te maken.

 1. Persoon X die hier verblijft in België (sponsor) en persoon Y uit buitenland krijgen toestemming gezinshereniging. Persoon X moet dan over een stabiel inkomen van een 1505 euro / maand beschikken
  • Klopt het dat de voorwaarden, waaronder dus die inkomensvereiste, dan in de volgende 5 jaar enkel voor persoon X (de sponsor) worden gecheckt en niet voor persoon Y (dus wie overkomt?)
  • Kunt u voor de voorbije 5 jaar aangeven:
   • Totaal aantal personen X (sponsors) die in dit land een aanvraag gezinshereniging deden?
    • Kunt u aangeven hiervan: hoeveel voldeden aan de inkomensvereiste?
    • Hoeveel personen voldeden niet, maar vroegen een uitzondering aan?
    • Van alle personen die uiteindelijk een toelating kregen om een gezinslid te laten overkomen
     • Hoe vaak werden zij gecontroleerd, onder andere om na te gaan of de inkomensvereiste nog werd nagekomen?
     • Hoe vaak werd na de hereniging niet langer aan de voorwaarden voldaan en wat gebeurde er dan precies?
     • Kunt u me zeggen hoeveel van deze personen binnen, of na de 5 jaar alsnog op de bijstand (leefloon of dergelijke) terug moesten vallen?
     • Hoeveel van de personen Y (dus de personen uit het buitenland die overkwamen) moesten binnen, of na de 5 jaar beroep doen op sociale bijstand?
    • Hoeveel werden finaal geweigerd?
   • Wat is het aandeel mannen?
   • Wat zijn de voornaamste nationaliteiten?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is