Schriftelijke vraag aan minister De Block: Terugkeer van subsidiair beschermden

Door Yoleen Van Camp op 30 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Naast de internationale Vluchtelingenstatus (Conventie van Genève) kunnen asielzoekers in landen waar het woelig is, bijvoorbeeld, wel de tijdelijke subsidiaire beschermingsstatus krijgen (SB). Dit is een tijdelijke status, om iemand in nood op te vangen, tot de situatie in het land van herkomst weer stabiel is.

  1. Kunt u aangeven hoeveel subsidiair beschermden per jaar terugkeren naar hun land van herkomst?
  2. Hoe vaak wordt dit gecontroleerd, dus wordt de status van een land /regio bijgesteld naar "veilig' waarna de mensen met een SB gevraagd worden om terug te keren?
  3. In de gevallen waar dat niet het geval is, kunt u aangeven waarom (bijvoorbeeld: omdat die voor die mensen met een SB hun land van herkomst nog altijd niet veilig was, ...)
  4. Hoeveel mensen met een SB verblijven uiteindelijk permanent in dit land?
  5. Hoeveel mensen met een SB statuut vragen uiteindelijk ook de Belgische nationaliteit aan?
  6. Hoeveel mensen met een SB statuut laten een gezinslid overkomen in het kader van gezinshereniging? Binnen welke termijn (binnen de 1 maand, 2 maand, 3 maand, ...) is dat telkens?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is