Schriftelijke vraag aan minister De Block: Verbod verkoop tabak minderjarigen

Door Yoleen Van Camp op 13 november 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, sinds 1 november is het in ons land verboden om tabaksproducten te verkopen aan minderjarigen. De leeftijdslimiet is opgetrokken van 16 naar 18 jaar, zoals in alle andere Europese landen. Het gaat om sigaretten en roltabak, en ook om e-sigaretten.

Mijn vragen aan u zijn:

  1. Hoeveel controles hebben er sinds 1 november (tot zo recent mogelijk) plaatsgevonden op de verkoop van tabak aan minderjarigen? Graag opgesplitst per dag, per gewest, per provincie en per gemeente.
  2. Bij hoeveel van deze controles werd een inbreuk vastgesteld? Graag opgesplitst per dag, per gewest, per provincie en per gemeente.
  3. Welke gevolg werd gegeven aan deze inbreuken? Een waarschuwing of meteen een boete? Graag opgesplitst per dag, per gewest, per provincie en per gemeente.

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, de diensten van de FOD Volksgezondheid organiseerden eind september, op vrijdag 27 september 2019, een infosessie voor winkeliers. Daarop waren Comeos en de organisaties van de dagbladhandelaars uit­genodigd, maar alleen Comeos daagde op voor die informatieve sessie. Het doel van die sessie was hen te informeren over de laatste ontwikkelingen op het vlak van de wetgeving inzake de bestrijding van het tabaksgebruik.

Vanzelfsprekend werden de kwesties van de verkoop van tabak aan minderjarigen en het optrekken van de leeftijdslimiet van 16 naar 18 jaar daarbij aangehaald. Er werden geen specifieke begeleidingsmaatregelen gevraagd door de winkeliers. Door de verhoging van de leeftijdslimiet wordt de praktische uitvoering van de controle van de leeftijd namelijk niet veranderd. De winkeliers kunnen op dezelfde manier de leeftijd blijven controleren.

Naast de informatieve sessie, waarvan sprake, werd de website van de FOD Volksgezondheid gewijzigd. Er werd ook een nieuwsbericht gepubliceerd.

Deze informatie werd bovendien op zeer ruime schaal verspreid in de pers bij de inwerkingtreding van deze maatregel op 1 november. Bij de geregelde controles werden ook de klein­handelaars op de hoogte gebracht door de controleurs van de FOD Volksgezondheid. Dit gebeurde mondeling, maar ook schriftelijk in het kader van de andere maatregelen.

De alcohol- en tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid heeft ten slotte tijdens de laatste twee maanden van 2019, november en december dus, een grote controlecampagne gevoerd op de verkoop van tabak aan minderjarigen. In 2019 werden er nog geen boetes uitgeschreven voor de verkoop van tabak aan 16- en 17-jarigen, dus de -18-jarigen, maar wel werden er waarschuwingen opgemaakt. Vanaf 1 januari 2020 treedt de controledienst wel op met het volledige arsenaal aan mogelijkheden, dus zowel boetes als, bij recidive, sluiting als mogelijke sanctie.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Bedankt voor dit duidelijke antwoord. De sector werd duidelijk goed aangeschreven. Wij staan er volledig achter dat er na de waarschuwingen in 2019 dit jaar ook echte controles met opvolging komen, met naast waarschuwingen ook een boetesysteem. Onze partij heeft de invoering van een nieuwe leeftijds­clausule voor tabaksverkoop mee ingevoerd. Dit moet worden nageleefd om de gezondheid van onze burgers beter te kunnen beschermen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is