Schriftelijke vraag aan minister De Block: WGC’s

Door Yoleen Van Camp op 5 januari 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid
 1. Hoeveel wijkgezondheidscentra en medische (verder: WGC’s) huizen telt dit land?
  • Evolutie over de voorbije 5 jaar
  • Opgesplitst per landsdeel
  • Aanduiding van de steden waarin deze gevestigd zijn
  • Hoeveel grootsteden tellen een of meerdere WGC’s? Hoeveel landelijke steden tellen een of meerdere WGC’s? Om welke gemeenten/steden gaat het?
 2. Hoeveel zelfstandige huisartsenpraktijken telt dit land?
  • Evolutie over de voorbije 5 jaar
  • Opgesplitst per landsdeel
  • Aanduiding van de steden waarin ze gevestigd zijn
 3. Hoeveel huisartsen (range + gemiddelde) zijn aan de WGC’s verbonden? Welk personeel is nog verbonden aan welke WGC’s?
 4. Hoeveel patiënten (range + gemiddelde) zijn aan de WGC’s verbonden? Wat is het totaal van rechthebbenden in dit land, uitgesplitst per landsdeel, met aanduiding van het percentage patiënten dat verbonden is aan een WGC?
  • Opgesplitst voor verhoogde tegemoetkomers versus niet verhoogde tegemoetkomers?
  • Hebben we gegevens over significante verschillen tussen profielen patiënten die bij WGC’s verbonden zijn versus zelfstandige huisarts (vb. leeftijd, morbiditeiten, geslacht, inkomen, …)?
 5. Op welke manier worden de WGC’s gefinancierd?
  • Welke inkomstbronnen hebben de WGC’s en kunt u aanduiden wat de bijdrage is van elke inkomstenbron (RIZIV, provincie, OCMW, Kind&Gezin, …)?
  • Waarvoor zijn welke inkomsten bestemd (huisartsen, preventie, sociaal werker, psycholoog, …)?
  • Mogen alle spelers (provincie, Vlaanderen, …) wettelijk gezien wel subsidies/bijdragen leveren aan een WGC? Is dit geen oneerlijke concurrentie tegenover zelfstandige huisartsenpraktijken?
  • Wat is het totale bedrag dat het RIZIV jaarlijks (uitgesplitst over de voorbije 5 jaar) uitgaf aan de WGC’s?
  • Hoe wordt het bedrag  dat de WGC’s vanuit het RIZIV krijgen, bepaald? Hoe hoog is dit bedrag?
   • Wat zijn de minimale voorwaarden voor een WGC om een RIZIV-bijdrage te ontvangen?
  • Hoe wordt het personeel (huisartsen) in de WGC’s gefinancierd?
  • Wat is de omzet? Hoeveel WGC’s maken verlies en winst? Hoeveel bedragen deze winsten en verliezen (range + gemiddelde)? Evolutie over de voorbije 5 jaar? Kunt u per WGC dat verlieslatend is een lijst met de grootte van het verlies aanduiden?
 6. Wat zijn de uitgaven van de WGC’s? Welk percentage van de uitgaven gaat naar niet-medische componenten (onderhoud, administratie, …) en welk percentage naar effectieve medische componenten / zorg? Kennen we die verhouding ook voor de zelfstandige praktijken?
 7. Wordt de outcome van patiënten verbonden aan WGC’s tegenover zelfstandige praktijken nagegaan? Welke parameters worden daartoe opgevolgd?
 8. Hoeveel Nederlandstalige WGC’s zijn er in Brussel?
  • Wat is hier de evolutie over de voorbije 5 jaar?
  • In hoeveel WGC’s kunnen Nederlandstalige patiënten in Brussel terecht?
  • Hoeveel Franstalige en tweetalige WGC’s zijn er in Brussel?

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is