Schriftelijke vraag aan minister Geens: Inbreuken dierenwelzijn

Door Yoleen Van Camp op 16 februari 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn
  1. Hoeveel dossiers, die betrekking hadden op inbreuken t.o.v. dierenwelzijn, werden de voorbije 5 jaar (tot zo recent mogelijk) door de rechtbanken behandeld? Graag het totaal en opgesplitst per jaar, per gewest, per aard van de inbreuk en per soort van dier.
  2. Welke uitspraken werden er door de rechtbank in deze zaken gedaan? Graag opgesplitst per jaar, per gewest, per aard van de inbreuk en per soort van dier.

Minister Geens: Voor wat betreft de rechtbanken van eerste aanleg (correctionele sectie) en de hoven van beroep (correctioneel) beschikt de steundienst van het College van hoven en rechtbanken niet over de gevraagde gegevens.
De rechtbanken van eerste aanleg hebben de berekeningswijze voor de aantallen strafzaken momenteel nog niet gevalideerd. De berekeningswijzen die momenteel geevalueerd worden identificeren de aard van de inbreuken op basis van de preventiecodes in de PV-nummers, en deze informatie laat niet toe om de inbreuken m.b.t. dierenwelzijn (incl. deze m.b.t. huisdieren) te scheiden van de bredere categorie 'landbouw en riviervisserij'). De diersoort(en) wordt niet als dusdanig geregistreerd in de applicatie waarmee de rechtbanken de dossiers beheren, uitgezonderd occasioneel als deel van de tekst van de kwalificatiecodes (bv "hond langer dan 1/2 uur in auto").

Voor wat betreft de hoven van beroep bestaat geen aparte code in de IT-applicatie over de inbreuken m.b.t. dierenwelzijn. Deze soort zaken worden dus geregistreerd onder een bredere categorie, waarbij het niet mogelijk is om de inbreuken m.b.t. dierenwelzijn eruit te filteren. De diersoort(en) worden evenmin geregistreerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is