Schriftelijke vraag aan minister Van Overtveldt: Evolutie kosten gezondheidszorg

Door Yoleen Van Camp op 7 december 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Meneer de minister, bij de bespreking haar beleidsnota verwees de minister van Volksgezondheid mij door naar u toen ik haar vraag over de evolutie van de kosten in onze gezondheidszorg. Vandaar volgende vragen aan u:

  1. Over welke cijfers inzake de kosten die verband houden met de gezondheidszorg beschikt de FOD Economie? Zijn dit de gegevens uit de korf? Verder nog gegevens?
  2. Kan u, voor de voorbije 5 jaar, de evolutie geven van de kosten van alle cijfers die u heeft inzake gezondheid (zoals de evolutie van de kosten van kosten van geneesmiddelen)? Graag opgesplitst per jaar

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is