Schriftelijke vraag aan staatssecretaris Mahdi: Inschrijving bij kortverblijf

Door Yoleen Van Camp op 18 juni 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Wanneer een vreemdeling met een visum kort verblijf naar België komt, moet hij zich binnen de 3 werkdagen inschrijven bij het gemeentebestuur waar hij verblijft, tenzij hij op hotel, in een instelling of ziekenhuis verblijft.

 1. Kunt u voor de laatste 5 jaar, per jaar en opgesplitst per deelstaat (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) aangeven:
  • Het aantal visa kortverblijf dat werd afgeleverd
   • Hoeveel personen daarvan registreerden zich binnen de 3 dagen bij het gemeentebestuur?
   • Hoeveel personen daarvan verbleven op hotel (aantallen), ziekenhuis (aantallen), ... waardoor registratie niet nodig was?
   • Om welke nationaliteiten ging het vooral?
  • Welk gevolg werd gegeven aan vreemdelingen kort verblijf die zich niet correct registreren? 
   • Om welke nationaliteiten gaat het vooral?
  • Hoeveel personen bleven na het verstrijken van de termijn van 90 dagen kort verblijf toch in dit land?
   • Welk gevolg werd daar dan aan gegeven?
   • Om welke nationaliteiten gaat het vooral?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is