Stad Herentals gaat meer inzetten op kwetsbare diersoorten

Door Yoleen Van Camp op 5 november 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Lokaal werk

De instandhouding van kwetsbare diersoorten en waardevolle natuur en milieu vraagt een totaalaanpak. Zo heeft en behoudt de stad haar visie op het vrijwaren van open ruimte en betoelaagt ze voor een kleine 100 000 euro per legislatuur de aankoop van natuurgebied. Om extra in te zetten op bewustmaking en als katalysator naar een bredere toepassing gaat de stad meer inzetten op innovatieve projecten rond kwetsbare soorten en natuurlijke biotopen.

Burgemeester Van Olmen, bevoegd voor Landbouw: “We hadden al de premie voor instandhouding van zwaluwen die erg succesvol is. Die behouden we, en willen we graag uitbreiden voor gelijkaardige projecten om andere kwetsbare soorten te beschermen en natuurlijke biotopen in stand te houden. Het belangrijkste blijft onze algemene visie op het vrijwaren van open ruimte en bescherming van de natuur en die blijven we consequent toepassen. Onze legislatuur toelage voor de aankoop van natuurgebieden is daar ook een sterk onderdeel van. Recent kon Natuurpunt daarmee aan Snepkenshof gronden verwerven waar een natuurreservaat zal uitgebreid worden.”

“Omdat niet alleen zwaluwen, maar ook andere kwetsbare soorten het moeilijk hebben, bereiden we de premie en het toepassingsgebied uit”, vervolgt Yoleen Van Camp, schepen van Dierenwelzijn. Als een inktvlekaanpak willen we projecten ondersteunen die net zoals ons zwaluwproject voor bewustwording, maar ook concrete resultaten leiden. Concreet denken we aan projecten zoals het egelstraatje, maar ook zaken als een groepsaankoop voor bijenhotels of maatregelen om het biotoop voor mussen te verbeteren. Allemaal soorten die het vandaag bijzonder moeilijk hebben en waar kleine aanpassingen door onze inwoners wel een groot verschil kunnen maken. Natuurpunt bijvoorbeeld heeft zo heel wat projecten uitgewerkt, met de premie kunnen ze we systematisch in onze stad uitrollen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is