Stad Herentals trekt subsidies voor verenigingen fors op en vereenvoudigt de administratieve last

Door Yoleen Van Camp op 19 september 2019, over deze onderwerpen: Jeugd, Lokaal werk

Het stadsbestuur van Herentals beloofde haar verenigingen beter te ondersteunen en voegt nu de daad bij het woord. De werkingsmiddelen voor de verenigingen worden gevoelig opgetrokken van 228.000 euro naar 260.000 euro per jaar. Dat betekent een stijging van 14 procent. Voor de toekenning van de middelen wordt de bewijslast verminderd.

Burgemeester Mien Van Olmen: “We hebben geluisterd naar onze burgers. Die gaven individueel en via verenigingen en adviesraden te kennen dat de financiële middelen te lang bevroren waren, dat de ondersteuningsbasis verbreed moest worden en dat de administratieve rompslomp moest verminderd worden. Dat maken we nu waar.”

Bij de verhoogde werkingsmiddelen zit ook een projectsubsidie om creatieve en innovatieve projecten op het grondgebied aan te moedigen.

Eerste schepen Yoleen Van Camp: “Vanaf volgend jaar zien de erkende Herentalse verenigingen hun werkingsmiddelen gevoelig stijgen van 228 000 euro naar 260 000 euro. De middelen voor onze verenigingen nemen zo gevoelig toe. We trekken hiervoor extra 160 000 euro uit over de ganse legislatuur.”

Het stadsbestuur wil in de eerste plaats de werking van de Herentalse verenigingen beter ondersteunen. Om deze werkingsondersteuning te ontvangen, wil de stad een eenvoudig reglement opstellen. Daarbij wordt rekening gehouden met het ledenaantal, het aantal ledenactiviteiten, het aantal open gemeenschapsvormende initiatieven, … Bovendien moet een vereniging dit maar één keer laten weten. Als er niets verandert, dan krijgt de vereniging de steun automatisch toegekend voor de komende jaren.

Ook reserveert de stad 20 000 euro voor creatieve, innovatieve initiatieven voor de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Verenigingen die uitpakken met een vernieuwend project maken hier aanspraak op.

Dit voorstel wordt voorgelegd aan alle verenigingen. Dat gebeurt vanavond tijdens een dialoogavond in cc ’t Schaliken. Het verhoogde bedrag staat vast, maar over de modaliteiten wil het stadsbestuur met de verenigingen in overleg gaan.

Burgemeester Mien Van Olmen: “Vanavond krijgen de verenigingen als eerste het nieuwe voorstel te zien. Er is ruimte voor vragen en een uitgestrekte hand om mee te denken. Vervolgens buigen de adviesraden zich over het voorstel, zodat we nog kunnen bijsturen waar nodig. Het reglement en de ondersteuning is er immers voor de Herentalsenaar en onze gewaardeerde verenigingen die de lijm van onze samenleving vormen.”

De reglementen staan ook niet in steen gehouwen en zullen systematisch geëvalueerd worden. Ook de gemeenteraadsleden worden uitgenodigd om constructief mee te denken.

Burgemeester Mien Van Olmen: “Onze principes zijn alvast duidelijk: al onze verenigingen verdienen een degelijke ondersteuning, met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is