Van Camp roept via parlementaire resolutie NMBS/Infrabel op tot betere samenwerking bij realisatie fietsostrades

Door Yoleen Van Camp op 13 januari 2020, over deze onderwerpen: Lokaal werk

Federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals heeft samen met collega-parlementslid Tomas Roggeman een resolutie ingediend waarbij ze NMBS/Infrabel vragen om zich in de toekomst constructief en welwillend op te stellen bij mobiliteitsprojecten van andere overheden, in het bijzonder bij de bouw van de fietsostrades. Van Camp en Roggeman vragen ook om dit expliciet op te nemen in de volgende beheerscontracten. “NMBS wil bijvoorbeeld de gronden waarop de fietsostrade F106 Aarschot-Herentals loopt verkopen, en wil de huidige gebruiksovereenkomsten niet meer verlengen. Zoiets kan niet”, aldus Van Camp.

In tijden van toenemende filedruk op onze wegen, klimaatbewustzijn en leefbaarheid, gezondheid en veiligheid is de bouw van nieuwe fietsverbindingen van bijzonder belang. Vlaanderen investeerde daarom de voorbije jaren zwaar in fietsprojecten, voor meer dan 100 miljoen euro per jaar. De provincies hebben zich bij dit beleid aangesloten. Een belangrijk fenomeen in dit verband zijn de fietsverbindingen over de lange afstand, de zogeheten fietssnelwegen of fietsostrades. Aangezien dit doorgaans trajecten tussen centra betreft, komen deze vaak te liggen langsheen bestaande lineaire verbindende structuren zoals kanalen maar ook en vooral spoorwegen en voormalige spoorwegbeddingen. Als eigenaars en beheerders van deze terreinen spelen Infrabel en NMBS bijgevolg een belangrijke rol bij de realisatie van deze fietssnelwegen.

Yoleen Van Camp: “We zien echter dat NMBS het niet altijd over een constructieve boeg gooit. De NMBS dreigt bijvoorbeeld de gronden waarop de fietsostrade F106 Aarschot-Herentals loopt, te verkopen. Tot nu had Stad Herentals een gebruiksovereenkomst met NMBS, deze loopt nog een paar jaar, maar NMBS wil de policy veranderen en geen gebruiksovereenkomsten meer toestaan, en zal dus eisen dat de gronden verworven worden. Lokale overheden worden door NMBS dus gedwongen deze zelf aan te kopen aan een unilateraal bepaalde waardeprijs op basis van de theoretische bestemming, wat helemaal niet strookt met de schattingsprijzen waar overheden van moeten uitgaan. Ook andere gemeenten in Vlaanderen zagen zich al geconfronteerd met de vraag van de NMBS om de bezettingsvergoeding op te blazen en verplichte grondverwerving op te dringen.”

Van Camp wil dat hier een oplossing voor komt. “Dergelijke voorvallen tonen hoe positieve beleidsinitiatieven voor de fiets aangegrepen worden om andere belangen hardhandig door te drukken. Lokale overheden mogen niet misbruikt worden door NMBS om geld in hun laatje te krijgen. Denk bijvoorbeeld ook maar aan de plannen van NMBS om in onze regio de parkings van de stations van Herentals, Tielen en Mol betalend te maken, zoals blijkt uit een antwoord van minister Bellot op een parlementaire vraag van mij. Daar verzetten wij ons tegen. Daarom stellen wij in onze resolutie voor dat in de nieuwe beheerscontracten met Infrabel en NMBS, bepalingen opgenomen worden die deze bedrijven aansporen zich constructief en welwillend op te stellen bij mobiliteitsprojecten van andere overheden, in het bijzonder bij de bouw van de fietsostrades.”

De resolutie zal binnenkort in overweging genomen worden en kan nadien behandeld worden in de commissie Infrastructuur en Mobiliteit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is