Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Yoleen Van Camp op 29 oktober 2019, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Volksgezondheid

In het bestuursakkoord beloofde het Herentalse schepencollege een oplossing voor de parkeerproblemen van zorgverleners. Zij verliezen vandaag veel tijd en geld aan het zoeken van parkeerplaats en zich in orde stellen via een betaald ticket of schijf. Daar komt nu verbetering in. Schepen van …

Door Yoleen Van Camp op 2 oktober 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, stage is een onderdeel van de studies geneeskunde. Toekomstige dokters en specialisten krijgen de kans om te proeven van hoe het hen zal vergaan eenmaal ze hun studies hebben afgerond en aan hun carrière in de medische wereld kunnen beginnen. Het is daarom uiteraard van groot …

Door Yoleen Van Camp op 30 augustus 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, ik stelde eerder al vragen over de IFIC-verloning, een bijkomende verloning voor verplegend personeel. Bij de invoering worden organisaties, bijvoorbeeld voor thuisverpleging, verplicht om deze bijkomende verloning te storten naar het personeel dat er recht op heeft. Echter …

Door Yoleen Van Camp op 30 augustus 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, volgens de media is de eerste dode door vapen / de e-sigaret gevallen in de VS. Hebt u hier ook kennis van genomen? Wat is uw reactie? Hoe volgt u de mogelijke schadelijke gevolgen van de e-sigaret en vapen hier op? Lopen er studies, vanuit de overheid of zijn deze opgelegd aan …

Door Yoleen Van Camp op 14 juli 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, zoals u weet, voldoet de Vlaamse hbo5-opleiding verpleegkunde niet aan de voorwaarde vermeldt in artikel 45, eerste paragraaf, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG-wet) die vraagt dat “de opleiding van …

Door Yoleen Van Camp op 30 april 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

  Tegen 2022 zijn er 60.000 extra werkkrachten nodig in de zorg. En de sector heeft het nu al moeilijk om het huidige ­personeel aan boord te ­houden. N-VA lanceert daarom haar plan om “meer handen aan het bed” te krijgen. “Met minder administratie en slimmer inzetten van personeel komen we al een …