Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag aan minister Ducarme: Corona op nertskwekerij

In Nederland is mogelijk voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus, namelijk via een nerts. Het zou gaan om een medewerker in een nertsenkwekerij. Er liep al een …

Voeder- en vangpas voor vrijwilligers zwerfkattenproject

De vrijwilligers van het Herentalse zwerfkattenproject ontvingen op maandag 3 maart voeder- en vangpassen. Dit kadert in het zwerfkattenplan dat de stad uittekende, en samen met de buurgemeenten wil …

Schriftelijke vraag aan minister Geens: Inbreuken dierenwelzijn

Hoeveel dossiers, die betrekking hadden op inbreuken t.o.v. dierenwelzijn, werden de voorbije 5 jaar (tot zo recent mogelijk) door de rechtbanken behandeld? Graag het totaal en opgesplitst per jaar, …