Nieuws

Door Yoleen Van Camp op 1 september 2019, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Theo Francken en Yoleen Van Camp (N-VA) lanceren twee wetsvoorstellen om de grootste migratiepoort, naar dit land – gezinshereniging – in te perken. Bij een asielaanvraag op basis van ouderschap moet er meer controle komen op de effectieve uitoefening ervan, stelt het eerste wetsvoorstel. Wie de …

Door Theo Francken, Yoleen Van Camp op 31 augustus 2019, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

N-VA-Kamerleden Theo Francken en Yoleen Van Camp lanceren twee wetsvoorstellen voor een strakker beheerde migratie. Ze willen strenger toezien op wie asiel kreeg als ouder van een hier geboren kind en ze willen de voorwaarden voor gezinshereniging verstrengen. Voorstel 1: controle over …

Door Yoleen Van Camp op 30 augustus 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, ik stelde eerder al vragen over de IFIC-verloning, een bijkomende verloning voor verplegend personeel. Bij de invoering worden organisaties, bijvoorbeeld voor thuisverpleging, verplicht om deze bijkomende verloning te storten naar het personeel dat er recht op heeft. Echter …