Nieuws

Door Yoleen Van Camp op 19 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Het EHRM veroordeelde België tot een morele schadevergoeding van €10 000 aan een gerepatrieerde Tunesische crimineel. Hij kwam naar dit land in 2008 en werd in 2010 veroordeeld tot 42 maanden cel voor poging doodslag en tot diefstal met geweld, opzettelijke slagen en verwondingen en illegaal …

Door Yoleen Van Camp op 17 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Op 13 februari 2020 velde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een arrest over één van de belangrijkste pijlers van het asiel- en migratierecht: dat mensen nooit Europa mogen worden uitgezet zonder dat eerst gecontroleerd is of hun leven thuis in gevaar is. Het Hof oordeelde namelijk dat …

Door Yoleen Van Camp op 17 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Volgens cijfers van het CGVS is het aantal aanvragen asielzoekers vorige maand opnieuw gestegen, met 22% tegenover de maand ervoor (bron: https://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-januari-2019 ). Toen we u vorige vragenronde, die intussen een maand geleden is (terwijl de volgende pas over een …