Nieuws

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uit verhalen die wij doorkregen vanuit de gesloten centra, blijkt dat illegalen die men niet uitgezet krijgt, op een gegeven moment weer vrij gelaten worden. De centra zijn blijkbaar bij wet verplicht om de "geloste" uitgeprocedeerde/uitgewezen asielzoeker / illegale crimineel die zijn straf uitzat …

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Het personeel van Fedasil kreeg begin 2016 een cursus over het opsporen van radicalisering. Die spoedcursus bestond uit drie luiken: een juridisch luik, een bijdrage van de Staatsveiligheid en een uiteenzetting over het proces van ­radicalisering, onder meer door deradicaliseringsambtenaren uit …

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uw beslissing om aan bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer te bieden, heeft “geen wettelijke basis”. Dat zei althans Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ik citeer hen: “Ons land is bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure. Het is in strijd met het …