Nieuws over dit onderwerp

Schriftelijke vraag aan minister Gilkinet: Aankoop vervoersbewijzen Turnhout-Binche

Sinds januari 2022, hoeveel vervoersbewijzen met bestemming Binche, zijn er, vertrekkende vanuit de Kempense stations van Turnhout/Tielen/Herentals, verkocht aan pendelaars? Graag opgesplitst per …

Mondelinge vraag aan minister Gilkinet: Studie ondertunneling spooroverwegen Herentals

De ondertunneling van de spooroverwegen aan de Belgiëlaan en de Poederleeseweg is al decennia één van de grootste mobiliteitsdossiers in de Kempen. Dat blijkt ook uit het feit dat IOK en ook de …

Mondelinge vraag aan minister Gilkinet: Betalend maken NMBS parking station Herentals

NMBS wil doorzetten met de plannen om de parkings van de Kempense stations in Herentals, Tielen en Mol betalend te maken. Voor Herentals zou men dat zelfs al dit jaar willen invoeren. Dit ondanks het …