Nieuws over dit onderwerp

Minister Bellot geeft update van Kempense spoordossiers

In de commissie infrastructuur van afgelopen woensdag voelde federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals minister Bellot aan de tand over een paar Kempense spoordossiers. “Vanaf …

Mondelinge vraag aan minister Bellot: Ondertunneling Herentalse spooroverwegen

Meneer de minister, vorig jaar startte Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de studies opnieuw op over de ondertunneling van een aantal spooroverwegen in Herentals, zoals die aan de Belgiëlaan en …

Mondelinge vraag aan minister Bellot: Ontdubbeling spoor Herentals-Turnhout

Meneer de minister, centrumstad Turnhout wordt ontsloten door middel van een enkel spoor. Dit zorgt er voor dat er slechts een zeer minimale dienstverlening mogelijk is en dat er ook geen ruimte is …