Als doctor in de Medische Wetenschappen leg ik me in het federaal parlement toe op ons gezondheidszorgbeleid. Afkomstig van Kasterlee en woonachtig in Herentals, ben ik ook de enige Kempense uit onze fractie dus volg ook dossiers die onze mooie regio aanbelangen nauw op. Met mijn grote hart voor dieren zet ik me ook volop in voor dierenwelzijn. Tot slot volg ik ook asiel en migratie op en pleit voor een fors strenger beleid. Met een ongebreidelde instroom van (ook) illegale migratie, blijft het beleid verantwoordelijk voor doden op zee. De instroom is ook te hoog, terwijl blijkt dat de meerderheid van de asielzoekers géén echte vluchteling blijkt te zijn. Ook via andere passieve migratiekanalen stromen jaar na jaar veel nieuwkomers in, zodat het onevenwicht ten opzichte van actieve migratie blijft bestaan en mee leidt tot een negatieve perceptie. De factuur voor dit beleid loopt ook op in de miljarden.

Het budget van onze Sociale Zekerheid bedraagt zo’n 90 miljard euro, waarvan ongeveer een 30 miljard aan onze gezondheidszorg besteed wordt. Daarmee is deze post één van de belangrijkste in de federale portefeuille. Als dertiger bewaak ik mee dat onze gezondheidszorg betaalbaar en performant blijft. In die zin is preventie ook mijn stokpaardje. Elke euro kan maar één keer uitgegeven worden, dus als een euro verspild wordt, kan die niet meer aan u of mij besteed worden als we zwaar ziek worden. Daarom bekijk ik op het terrein continu waar middelen beter ingezet kunnen worden – een betere of eenzelfde zorg voor minder middelen. Op die manier blijft onze gezondheidszorg niet alleen performant en betaalbaar, maar komen er extra middelen vrij voor (zwaar) zieken en voor onze zorgverleners, die vandaag onderbetaald zijn. Specifiek wat de zorgverleners betreft, behartig ik de belangen van de eerste lijn, vooral de verpleegkundigen, het zorgpersoneel, hun zorgomkadering in de zorginstellingen en in de thuisverpleging/eerste lijn.

Mijn inzet voor onze regio vertaalde zich bijvoorbeeld al in een beter aanbod van het openbaar vervoer in de Kempen. De stiptheid van onze treinen is daarbij prioritair, want met de verzadigde E313 en E34-verbindingen is de Kempenaar vaak aangewezen op pendelen. Onze regio werd ook erkend als zogenaamde ontwrichte zone, zodat de jobcreatie gestimuleerd wordt met fiscale maatregelen. Meer jobs voor onze regio, dus.

Op mijn website en sociale media bundelen we alle parlementaire initiatieven, zoals de wetsvoorstellen en resoluties die ik heb ingediend en de gestelde parlementaire vragen met het antwoord van de minister. Suggesties vanuit het werkveld zijn steeds welkom! Op mijn Facebookpagina www.facebook.com/yoleenvancamp post ik ook alle nieuwtjes van mijn parlementaire werkzaamheden, met uiteraard ook aandacht voor mijn nevenactiviteiten, zoals de vele goede doelen die ik steun

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen