Parlementair werk

Als doctor in de Medische Wetenschappen leg ik me in het federaal parlement grotendeels toe op ons gezondheidszorgbeleid, als ondervoorzitter van de commissies Volksgezondheid en Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken. Afkomstig van Kasterlee en woonachtig in Herentals, ben ik ook de enige Kempense uit onze fractie dus volg ook alle dossiers die onze mooie regio aanbelangen nauw op. Met mijn grote hart voor dieren zet ik me ook volop in voor dierenwelzijn en als jongste parlementslid behartig ik de belangen van onze en de toekomstige generatie. Met dat oog op de toekomst van onze maatschappij, zetel ik ook in de commissie voor de Naturalisaties, die van Klimaat en Duurzame Ontwikkeling en die voor de Hervorming van de parlementaire werkzaamheden. Tot slot ijver ik voor schaalvergroting en samenwerking met onze buurlanden als lid van het Beneluxparlement

Het budget van onze Sociale Zekerheid bedraagt zo’n 90 miljard euro, waarvan ongeveer een 30 miljard aan onze gezondheidszorg besteed wordt. Daarmee is deze post één van de belangrijkste in de federale portefeuille. Als jongere bewaak ik mee dat onze gezondheidszorg betaalbaar en performant blijft. In die zin is preventie ook mijn stokpaardje. Elke euro kan maar één keer uitgegeven worden, dus als een euro verspild wordt, kan die niet meer aan u of mij besteed worden als we zwaar ziek worden. Daarom bekijk ik op het terrein continu waar middelen beter ingezet kunnen worden – een betere of eenzelfde zorg voor minder middelen, bijvoorbeeld in het dossier van de geneesmiddelen. Op die manier blijft onze gezondheidszorg niet alleen performant en betaalbaar, maar komen er extra middelen vrij voor (zwaar) zieken en voor onze zorgverleners, die vandaag onderbetaald zijn. Specifiek wat de zorgverleners betreft, behartig ik de belangen van de eerste lijn, waaronder de verpleegkundigen, tandartsen, diëtisten en huisartsen, maar ook de zorgomkadering in de zorginstellingen, en volg ik met argusogen de medische huizen of wijkgezondheidscentra.

Mijn inzet voor onze regio vertaalde zich bijvoorbeeld al in een beter aanbod van het openbaar vervoer in de Kempen. De stiptheid van onze treinen is daarbij prioritair, want met de verzadigde E313 en E34-verbindingen is de Kempenaar vaak aangewezen op pendelen. Onze regio werd ook erkend als zogenaamde ontwrichte zone, zodat de jobcreatie gestimuleerd wordt met fiscale maatregelen. Meer jobs voor onze regio, dus. En daar draagt onze Vlaamse en nationale politieke koers natuurlijk ook volop aan bij.

Op mijn website bundelen we alle parlementaire initiatieven, zoals de wetsvoorstellen en resoluties die ik heb ingediend en de gestelde parlementaire vragen met het antwoord van de minister. Suggesties vanuit het werkveld zijn steeds welkom! Op mijn Facebookpagina www.facebook.com/yoleenvancamp post ik ook alle nieuwtjes van mijn parlementaire werkzaamheden, zowel in Brussel als in Herentals, met uiteraard ook aandacht voor mijn nevenactiviteiten, zoals de vele goede doelen die ik steun.

Recente vragen

Vrijwillige terugkeer.

van Yoleen Van Camp (06590) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--19-0105-2020202106837

Aanval op politie door illegalen zonder mondmasker bij coronacontrole (MV 10895C).

van Yoleen Van Camp (06590) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B034-19-0096-2020202106780

Criminaliteit in en rond asielcentra.

van Yoleen Van Camp (06590) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B034-13-0125-2020202106639

Criminaliteit in en rond asielcentra.

van Yoleen Van Camp (06590) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B034-19-0085-2020202106639

COVID-19. - Carwash in Herentals (MV 10740C).

van Yoleen Van Camp (06590) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B034-9-0038-2020202106516

Inbeslagnames illegale sigaretten.

van Yoleen Van Camp (06590) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B031-5-0097-2020202106507

Coronabesmettingen open en gesloten centra.

van Yoleen Van Camp (06590) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B034-19-0068-2020202106504

Actie transmigranten Zeebrugge.

van Yoleen Van Camp (06590) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B034-19-0062-2020202106427

Aantal proces-verbalen per station en per gemeente.

van Yoleen Van Camp (06590) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B032-13-0086-2020202106330

Overlast illegaliteit aan stationsomgevingen.

van Yoleen Van Camp (06590) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B032-19-0055-2020202106310