Nieuws over dit onderwerp

Schriftelijke vraag aan minister Lalieux: Misbruik van mindervalidenkaarten in de Kempen

Personen die lijden aan een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden een mindervalidenkaart aanvragen bij de FOD Sociale Zaken. Op deze manier kunnen ze gebruik maken van de speciaal …

Schriftelijke vraag aan minister Gilkinet: Populariteit speed pedelecs in de Kempen

Speed pedelecs winnen steeds meer aan populariteit, dat zien we ook op de vele Kempense fietspaden. Graag had ik een exact zicht op de cijfers gehad. Hoeveel speed pedelecs zijn er sinds 01/01/2020 …

Schriftelijke vraag aan minister Verlinden: Aantal PV's per station en per gemeente

Hoeveel PV’s werden er sinds januari 2021 (tot zo recent mogelijk) uitgeschreven in en rond de stations in dit land? Graag het totaal en opgesplitst per maand, per gewest, per station en per …