Nieuws over dit onderwerp

Schriftelijke vraag aan staatssecretaris Mahdi: Transmigranten Zeebrugge laatste week van februari

In de haven van Zeebrugge zijn in de week van 22 februari tot en met 28 februari 112 transmigranten aangetroffen. Mijn vraag: Wat is er met deze 112 mensen na hun interceptie gebeurd? Welke …

Mondelinge vraag aan staatssecretaris Mahdi: Het terugsturen van migranten naar Marokko via Spanje

Op een vorige vraag van mij over dit thema, gaf u in de commissie van 5 februari als antwoord dat Spanje wel interesse toonde om samen te werken om illegale en uitgeprocedeerde Marokkanen vanuit …

Mondelinge vraag aan staatssecretaris Mahdi: Het moratorium op de detentie van illegalen met kinderen

Er waren in 2019 2765 gezinnen met minderjarige kinderen die het bevel kregen om het grondgebied te verlaten. U heeft onmiddellijk een moratorium ingevoerd, blijkbaar, zodat zij niet langer het bevel …