Nieuws over dit onderwerp

Schriftelijke vraag aan minister De Block: 50 euro aan illegalen bij verlaten gesloten centra

Uit verhalen die wij doorkregen vanuit de gesloten centra, blijkt dat illegalen die men niet uitgezet krijgt, op een gegeven moment weer vrij gelaten worden. De centra zijn blijkbaar bij wet verplicht …

Schriftelijke vraag aan minister De Block: Asielaanvragen en erkenningsgraad vluchtelingen

Uit cijfers van het CGVS blijkt dat de instroom van asielzoekers (27 700 aanvragen) onder uw vlag (in 2019) met 18% is gestegen tegenover 2018 en met 41% tegenover 2017. Op Twitter reageerde uw …

Schriftelijke vraag aan minister De Block: Vluchtelingenstatus en erkenning

Van de beslissingen ten gronde die het CGVS nam in 2019: wat is de verhouding tussen weigeringen, erkenning van de vluchtelingenstatus en erkenning van de subsidiaire beschermingsstatus voor de …