Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag aan minister De Block: Regularisatiedossiers in 2019

Zou u mij de volgende cijfers kunnen geven voor het jaar 2019: Aanvragen regularisatie op basis van: Artikel 9 bis Vw Artikel 9 ter Vw Beslissingen regularisatie-aanvragen 9 bis: Onontvankelijk …

Schriftelijke vraag aan minister Ducarme: Nationaliteiten leefloners in 2019

Kunt u aangeven, voor het volledige jaar 2019, voor het totaal en opgesplitst per deelstaat, provincie en gemeente Wat de totale bevolkingsaantallen zijn Wat zijn de aantallen per nationaliteit? Hebt …

Mondelinge vraag aan minister De Block: Asielcentrum Poelkapelle

In en rond Poelkapelle is er heel wat ongerustheid over de uitbreiding van het asielcentrum. Blijkbaar zouden er momenteel al een 300-tal asielzoekers gehuisvest zijn en zouden er tijdelijke …