Wie illegaal in het land is, krijgt het bevel om het grondgebied te verlaten (BGV). Wanneer de termijn verstreken is, verzoekt de burgemeester de politie om te controleren of de illegale vreemdeling gevolg gaf aan dat bevel. Dergelijke woonstcontroles zijn de laatste twee jaar nog minder succesvol dan daarvoor. De wetgeving zit dan ook vol gaten: illegalen die moedwillig elke vorm van medewerking met de politie weigeren, komen daar vandaag mee weg. Daarom dringt de N-VA aan op het snel invoeren van haar wetsvoorstel om hier soelaas te brengen.

Amper Franstalige strijd tegen illegaliteit

Cijfers die Kamerleden Francken en Van Camp net binnenkregen, tonen aan dat dat wetsvoorstel dringend is. “Woonstcontroles waren met een succesratio van ongeveer één op de drie al weinig succesvol, de laatste jaren is dat nog gedaald tot zo’n één op vier. Opvallend is ook dat Vlaanderen illegaliteit een pak beter opvolgt (82 procent van de woonstcontroles gebeuren in Vlaanderen). Sinds het publieke debat over de woonstbetreding zoveel ophef veroorzaakte langs voornamelijk Franstalige kant, zakte het aantal woonstcontroles met de helft in Brussel en zelfs met tweederde in Wallonië. De strijd tegen illegaliteit lijkt in Franstalig België meer dan ooit een fait divers. In Vlaanderen blijft het aantal adrescontroles daarentegen nagenoeg stabiel”, zegt Yoleen Van Camp.

Het wetsvoorstel van de N-VA zorgt ervoor dat de politie tijdens een controle van een persoon in illegaal verblijf, dit effectief kan controleren. Het klinkt misschien vreemd, maar vandaag is dat wettelijk niet geregeld. Belt de politie aan, en weigert de illegaal om de deur open te doen, dan blijft het daarbij. Zelfs als er quasi zekerheid is van bewoning en aanwezigheid. Het wetsvoorstel van de N-VA biedt de politie – na gerechtelijke goedkeuring – wel degelijk de mogelijkheid om de woning te betreden, de identiteit te controleren en bij een overtreding, de persoon in illegaliteit ook op te pakken met het oog op uitwijzing – eigenlijk een Europese verplichting volgens de Terugkeerrichtlijn.

Paars-groen gedoogt illegaliteit

“Volgens cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen, is 63 procent van de asielzoekers geen echte vluchteling (2019). Aangezien er jaarlijks tienduizenden asielzoekers een aanvraag doen, moet dus een groot deel uitgewezen worden. Zij krijgen het bevel om het grondgebied te verlaten (BGV). Zo’n tweederde geeft hieraan geen gevolg, zodat er in dit land een groot aantal illegalen verblijft, en er jaarlijks nog heel wat bijkomen. Nieuwbakken staatssecretaris Mahdi beloofde hier eindelijk paal en perk aan te stellen, maar staat met lege handen. De belofte om snel extra terugkeerplaatsen in gesloten centra te creëren, sprak bevoegd staatssecretaris Michel (Regie der Gebouwen) recent al tegen. Het dossier woonstbetreding, met aandrang gevraagd door Prof. Dr. Bossuyt in zijn recent evaluatierapport van het terugkeerbeleid in België stuit op een duidelijk njet van Groen-Ecolo en PS. Paars-groen gedoogt meer dan ooit illegaliteit. Dit gedoogbeleid smaakt des te zuurder als je verneemt dat in deze coronatijden woonstbetredingen aan de kerstkalkoen blijkbaar de normaalste zaak van de wereld zijn”, besluiten Kamerleden Theo Francken en Yoleen Van Camp.