Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Yoleen Van Camp op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Hoeveel controles hebben er de voorbije 5 jaar (tot zo recent mogelijk) plaats gevonden wat betreft de reclame van e-sigaretten? Hoeveel inbreuken werden daarbij vastgesteld? Graag opsplitsen per jaar, per gewest, per provincie en per soort verkooppunt. Hoeveel controles hebben er de voorbije 5 …

Door Yoleen Van Camp op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uit verhalen die wij doorkregen vanuit de gesloten centra, blijkt dat illegalen die men niet uitgezet krijgt, op een gegeven moment weer vrij gelaten worden. De centra zijn blijkbaar bij wet verplicht om de "geloste" uitgeprocedeerde/uitgewezen asielzoeker / illegale crimineel die zijn straf uitzat …

Door Yoleen Van Camp op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uit cijfers van het CGVS blijkt dat de instroom van asielzoekers (27 700 aanvragen) onder uw vlag (in 2019) met 18% is gestegen tegenover 2018 en met 41% tegenover 2017. Op Twitter reageerde uw partijgenoot Van Quickerborne geïrriteerd door te stellen dat erkenningsgraad wel fors gedaald is, waarna …

Door Yoleen Van Camp op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Van de beslissingen ten gronde die het CGVS nam in 2019: wat is de verhouding tussen weigeringen, erkenning van de vluchtelingenstatus en erkenning van de subsidiaire beschermingsstatus voor de volgende nationaliteiten: Syrië, Irak, Afghanistan, Somalië, Eritrea, Guinée, RDC, Angola, Albanië, …

Door Yoleen Van Camp op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Hoeveel mensen vroegen de voorbije 5 jaar (tot zo recent mogelijk) de Belgische nationaliteit aan via naturalisatie? Hoeveel aanvragen waren er? Hoeveel daarvan werden positief beoordeeld? In hoeveel procent van de aanvragen was er sprake van buitengewone prestaties? Kunt  u dit opsplitsen naar het …

Door Yoleen Van Camp op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Het EVRM wordt door links activistische rechters vaak aangewend om het beleid op te rekken richting open grenzen. Het principe van de non-refoulement (art. 3 EVRM), bijvoorbeeld, geldt voor mensen die een acuut gevaar zouden lopen bij terugsturen naar land van herkomst. Met bijvoorbeeld de zaak …