Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Yoleen Van Camp op 6 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Het ziekenhuispersoneel dat op een afdeling werkt waar er Covid uitbreekt, wordt gescreend, moet verplicht thuis blijven en moet 5 dagen later een nieuwe test ondergaan. De test moet, uiteraard, 2 keer negatief zijn voor ze terug aan het werk mogen. Het personeel dat die 5 dagen verplicht moet …

Door Yoleen Van Camp op 6 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Na lang aandringen van onze kant werd er door uw voorganger een Covid bonus voor de thuisverpleging in het leven geroepen. Uw voorganger had, in antwoord op verschillende vragen van mij in de maand juni, aangegeven deze bonus te evalueren en, op onze vraag, ook te bekijken om dit structureel te …

Door Yoleen Van Camp op 6 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Op pagina 13 van het regeerakkoord lees ik: “De herziening van de wetgeving op de gezondheidszorgberoepen (wet van 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) wordt verder uitgerold en gemoderniseerd. Taken worden toegewezen aan zorgverleners die ze op de meest doelmatige en …

Door Yoleen Van Camp op 6 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Op pagina 12 van het regeerakkoord lees ik: “In dit kader moet in overleg met de belanghebbenden ook de financiering van de honoraria binnen de ziekenhuizen onder de loep worden genomen en wordt de groei van de ereloonsupplementen gereguleerd, gestabiliseerd en vervolgens afgebouwd, waarbij een …

Door Yoleen Van Camp op 6 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Op pagina 10 van het regeerakkoord lees ik het volgende: “Het idee “accountability in de zorg” (verantwoorde en verantwoordelijke zorg) is op alle betrokken niveaus van toepassing: overheid, verzekeraars, zorgverleners, instellingen en burgers, in het bijzonder om overconsumptie van zorg en …

Door Yoleen Van Camp op 6 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Op pagina 10 van het regeerakkoord lees ik: “Een omvattend en krachtig antitabaksbeleid is hierin essentieel. Er wordt gestreefd naar een rookvrije generatie door roken steeds minder aantrekkelijk en toegankelijk te maken.” Vandaar mijn volgende vragen: Welke maatregelen plant u allemaal te nemen …