Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Yoleen Van Camp op 3 januari 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In het kader van de begrotingsbesprekingen in de plenaire eind december, had u gezegd dat u nog zou verduidelijken waarvoor de "50 miljoen extra" voor kortere procedures en snellere terugkeer exact zou ingezet worden. U zei "daar lopen de besprekingen voor en moet in januari afgerond zijn". Wat is …

Door Yoleen Van Camp op 3 januari 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In het kader van de begrotingsbesprekingen in de plenaire eind december, zei u dat u bezig bent met een oplossing voor de woonstbetredingen. Welke stappen zijn er tot hiertoe al concreet gezet? Wat is uw plan van aanpak richting die oplossing? Welke concrete stappen of fases richting die oplossing …

Door Yoleen Van Camp op 3 januari 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In het kader van de begrotingsbesprekingen in de plenaire eind december, ging het over het stijgend aantal asielaanvragen, wat toch wel raar is in deze corona tijden. Wat is uw verklaring daarvoor en welke aanpak beoogt u om dit aantal te doen dalen? Op vraag van de PS was u van plan om campagnes …

Door Yoleen Van Camp op 3 januari 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In het kader van de begrotingsbesprekingen in de plenaire eind december, ging het over de gesloten centra. U bleef eigenlijk rond de pot draaien en zeggen dat u wil "versnellen" en het "masterplan wil uitrollen". Mijn vraag aan u: Kan u mij de exacte data bezorgen die u voorziet voor de opening van …

Door Yoleen Van Camp op 3 januari 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In het kader van de begrotingsbesprekingen in de plenaire eind december, ging het over het aantal aanvragen in het Klein Kasteeltje. U weerlegde daar dat dat vooral mannen zouden zijn. Mijn vraag aan u: Kan u een overzicht geven van het aantal asielaanvragen voor 2020, opgesplitst per maand en met …

Door Yoleen Van Camp op 3 januari 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Vanaf 1 januari is er een nieuwe tabakswetgeving in werking getreden. Mijn vragen aan u: Staan er, met de invoering van deze nieuwe wetgeving, ook extra controles gepland? Indien zo, welke? Zijn daar eventueel al eerste resultaten van? Hoeveel extra middelen zullen er voorzien worden voor deze …