Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Yoleen Van Camp op 23 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

De arresten van het Hof Van Justitie in de zaken Diallo en X zijn duidelijk: het afleveren van visa gezinshereniging zonder beoordeling van de casussen ten gronde zijn niet toegestaan. In de zaken werd de aanvraag gezinshereniging van een Afghaanse man die in dit land het vluchtelingenstatuut had …

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uit verhalen die wij doorkregen vanuit de gesloten centra, blijkt dat illegalen die men niet uitgezet krijgt, op een gegeven moment weer vrij gelaten worden. De centra zijn blijkbaar bij wet verplicht om de "geloste" uitgeprocedeerde/uitgewezen asielzoeker / illegale crimineel die zijn straf uitzat …

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Het personeel van Fedasil kreeg begin 2016 een cursus over het opsporen van radicalisering. Die spoedcursus bestond uit drie luiken: een juridisch luik, een bijdrage van de Staatsveiligheid en een uiteenzetting over het proces van ­radicalisering, onder meer door deradicaliseringsambtenaren uit …

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Uw beslissing om aan bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer te bieden, heeft “geen wettelijke basis”. Dat zei althans Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ik citeer hen: “Ons land is bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure. Het is in strijd met het …

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Graag had ik een zicht gekregen op het aantal incidenten dat zich de voorbije 5 jaar heeft voorgedaan in de open en gesloten opvangcentra voor asielzoekers. Vandaar volgende vragen: Hoeveel incidenten hebben zich de voorbije 5 jaar, tot zo recent mogelijk, voorgedaan in de open en gesloten …

Door Yoleen Van Camp op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Op 26 juni 2019 diende ik een schriftelijke vraag in (K12) over REAB en hoeveel personen na REAB terugkeren. Het antwoord luidde dat u deze gegevens niet had, ik citeer uit uw antwoord "Er bestaat geen specifiek opsporingssysteem om personen te detecteren die zich terug in België bevinden en de …