Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Yoleen Van Camp op 30 april 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Op het terrein bij de verpleegkundigen is nog steeds veel ongerustheid rond het IFIC systeem. Ik kreeg berekeningen door van een verpleegkundige die statutair is, houder van een beroepstitel en 23 jaar anciënniteit heeft. Hij zou de komende 10 jaar maar liefst tot 213 euro bruto per maand verliezen, …

Door Yoleen Van Camp op 30 april 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Kunt u voor de laatste 5 jaar, voor het totaal en opgesplitst per deelstaat (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) en per jaar het volgende aangeven: Hoeveel mensen ondergingen een chirurgische ingreep om te vermageren? Welke kosten waren daaraan verbonden? Wat waren de uitgaven voor ons federale budget …

Door Yoleen Van Camp op 30 april 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Eind april 2019 kondigde uw voorganger aan dat u 5 miljoen euro per jaar uittrekt voor de terugbetaling van een bezoek aan de diëtist voor kinderen met overgewicht. De kinderen in kwestie zullen twee jaar lang een traject van tien raadplegingen kunnen volgen. In een antwoord op mijn vorige vraag …

Door Yoleen Van Camp op 30 november 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Hoeveel thuisverpleegkundigen (ongeacht welk statuut) zijn er in België? Hoeveel thuisverpleegkundigen (ongeacht welk statuut) zijn er in het Vlaams Gewest? Hoeveel van de thuisverpleegkundigen in het Vlaams Gewest hebben het statuut van loontrekkende? Hoeveel van de thuisverpleegkundigen in het …

Door Yoleen Van Camp op 5 oktober 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Ik heb u hier vlak voor het paasreces, de week na het reces, midden mei en begin juni al vragen over gesteld. Midden maart kregen heel wat thuisverpleegkundigen namelijk slecht nieuws. Zij kregen te horen dat de datum voor de betaling van compensatiepremies voor hun beschermingsmateriaal, initieel …

Door Theo Francken op 5 augustus 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

Het aantal repatriëringen dat mislukt omdat de persoon die uitgezet moest worden een coronatest weigerde, kende in 2021 een enorme toename. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp opvroeg bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Asielzoekers moeten, net als …