Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Yoleen Van Camp op 4 juli 2021, over deze onderwerpen: NMBS

De ondertunneling van de spooroverwegen aan de Belgiëlaan en de Poederleeseweg is al decennia één van de grootste mobiliteitsdossiers in de Kempen. Dat blijkt ook uit het feit dat IOK en ook de conferentie van Kempense burgemeesters dit heeft opgenomen als één van de prioriteiten voor onze regio …

Door Theo Francken, Yoleen Van Camp, Darya Safai op 30 juni 2021, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

“Het verwerven van de Belgische nationaliteit is het sluitstuk van een geslaagd inburgerings- en integratietraject.” Kamerleden Theo Francken, Yoleen Van Camp en Darya Safai willen dat de Belgische nationaliteit niet wordt toegekend aan wie veroordeeld is tot een vrijheidsstraf van zes maanden of …

Door Yoleen Van Camp op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Op 25 juni heeft de Europese Unie beslist om nog eens drie miljard euro te investeren in de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije. Daarnaast werd er ook gesproken over op maat gemaakte actieplannen voor migratielanden. Ik citeer hier een stukje uit het persbericht van de Europese Unie: “Om …

Door Yoleen Van Camp op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Zo’n 400 illegalen zijn op 23 mei van start gegaan met een hongerstaking op de campussen van de VUB en ULB en in de Begijnhofkerk in Brussel. Na ruim een maand wordt de gezondheidstoestand van sommige van deze mensen stilaan kritiek. Uw coalitiepartners PS en Ecolo voeren in de pers de druk op om …

Door Yoleen Van Camp op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Een wettelijk verbod op het opsluiten van alle uitgewezen gezinnen met kinderen, een verplichte coronatest voor mensen in illegaal verblijf (wat wij al verschillende keren gevraagd hebben, maar wat u telkens afwees) en een wet op de woonstbetredingen (zoals onze partij ook al ettelijke keren naar …

Door Yoleen Van Camp op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Op 8 juni verscheen er op de website van Politico een interview met over het EU Migratiepact. De aankondiging van het artikel luidde dat u nog de enige bent die denkt dat er een EU migratiepact zal komen. Hierbij de exacte aankondiging: As hopes that the EU could reach an agreement over its …