Nieuws over dit onderwerp

Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke: cijfers thuisverpleegkundigen

Hoeveel thuisverpleegkundigen (ongeacht welk statuut) zijn er in België? Hoeveel thuisverpleegkundigen (ongeacht welk statuut) zijn er in het Vlaams Gewest? Hoeveel van de thuisverpleegkundigen in …

Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: betaling compensatiepremies beschermingsmateriaal thuisverpleegkundigen

Ik heb u hier vlak voor het paasreces, de week na het reces, midden mei en begin juni al vragen over gesteld. Midden maart kregen heel wat thuisverpleegkundigen namelijk slecht nieuws. Zij kregen te …

Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: Minder suiker in frisdranken tegen 2025

De Belgische Vereniging van de Industrieën van Waters en Frisdranken wil het suikergehalte in frisdranken met 7 procent verminderen tussen 2021 en 2025. Coca-Cola kondigt daarbovenop inspanningen aan …