Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: Loonkosten thuisverpleging

De inflatie en de daaropvolgende overschrijdingen van de spilindex maken de loonkosten stilaan onhoudbaar voor de thuisverplegingsdiensten. Dat waarschuwden i-mens en het Wit-Gele Kruis in een …

Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: IFIC verpleegkundigen spoedgevallen

Op het terrein bij de verpleegkundigen is nog steeds veel ongerustheid rond het IFIC systeem. Ik kreeg berekeningen door van een verpleegkundige die statutair is, houder van een beroepstitel en 23 …

Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke: Bariatrie

Kunt u voor de laatste 5 jaar, voor het totaal en opgesplitst per deelstaat (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) en per jaar het volgende aangeven: Hoeveel mensen ondergingen een chirurgische ingreep om …