Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag aan minister De Block: Slaapstudies thuis

Mevrouw de minister, enkele maanden geleden vroeg ik bij uw kabinet cijfers op over het aantal slaapstudies en de kosten. Opvallend is dat in heel wat landen, zoals Nederland, de USA, Duitsland en …

Mondelinge vraag aan minister De Block: Tandzorg na 67 jaar

Mevrouw de minister, preventieve mondzorg is blijkbaar maar terugbetaald bij volwassenen tot 67 jaar. Waarom wordt een jaarlijks controleconsult niet terugbetaald na 67 jaar? Sinds wanneer is dat zo …

Mondelinge vraag aan minister De Block: Problemen bij registratie AED-toestellen

Mevrouw de minister, van op het terrein krijgen we te horen dat er problemen zijn met de registratie van AED-toestellen en met name de daarvoor ontwikkelde app. Bent u op de hoogte van de problemen …