Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: betaling compensatiepremies beschermingsmateriaal thuisverpleegkundigen

Ik heb u hier vlak voor het paasreces, de week na het reces, midden mei en begin juni al vragen over gesteld. Midden maart kregen heel wat thuisverpleegkundigen namelijk slecht nieuws. Zij kregen te …

Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: Minder suiker in frisdranken tegen 2025

De Belgische Vereniging van de Industrieën van Waters en Frisdranken wil het suikergehalte in frisdranken met 7 procent verminderen tussen 2021 en 2025. Coca-Cola kondigt daarbovenop inspanningen aan …

Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: Fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

Op de ministerraad van 24 juni stond er een punt geagendeerd over het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. Mijn vragen hier over: Kan u toelichten wat daar op de ministerraad juist over besproken …