Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag aan minister Ducarme: Kangoeroevlees

   Meneer de minister, in 2016 was België de grootste importeur van Australisch kangoeroevlees. Ons land maakt zelfs 27 % van deze markt uit. Dat betekent dat België 632 ton kangoeroevlees importeert …

Vermageringsingrepen opnieuw met 20% gestegen laatste 5 jaar

  Het aantal mensen dat een vermageringsingreep ondergaat in dit land blijft stijgen, met nog eens 20% in 2017, tegenover vijf jaar geleden. Eén op de vijf ingrepen vindt al plaats voor het 30ste …

Mondelinge vraag aan minister De Block: bevoegdheid Leidend Ambtenaar van Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle

Mevrouw de minister, artikel 6 EVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op een eerlijk proces en, meer bepaald, dat eenieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een …