Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Yoleen Van Camp op 25 maart 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Volksgezondheid

   Meneer de minister, in 2016 was België de grootste importeur van Australisch kangoeroevlees. Ons land maakt zelfs 27 % van deze markt uit. Dat betekent dat België 632 ton kangoeroevlees importeert. Maar om dit vlees te kunnen verkopen, worden kangoeroes afgeslacht in de wreedste, meest …

Door Yoleen Van Camp op 25 maart 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

  Het aantal mensen dat een vermageringsingreep ondergaat in dit land blijft stijgen, met nog eens 20% in 2017, tegenover vijf jaar geleden. Eén op de vijf ingrepen vindt al plaats voor het 30ste levensjaar. Opvallend is ook dat er in Wallonië bijna dubbel zoveel ingrepen plaatsvinden dan in …

Door Yoleen Van Camp op 11 maart 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, artikel 6 EVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op een eerlijk proces en, meer bepaald, dat eenieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld …

Door Yoleen Van Camp op 11 maart 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, in een betwisting tussen een zorgverlener en de DGEC hebben de PVV’s van een inbreuk overeenkomstig artikel 142, §2, derde lid van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-wet) bewijskracht tot het tegendeel bewezen is, voor …

Door Yoleen Van Camp op 9 maart 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, sinds enige tijd gelden de nieuwe IFIC-loonbarema’s ook in de zelfstandige thuisverpleging. Deze nieuwe barema’s brengen een verhoging van de loonkost met zich mee voor verschillende zelfstandige thuisverpleegkundepraktijken. Om deze bijkomende kost te financieren, zou de …

Door Yoleen Van Camp op 12 februari 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

N-VA wil dat volksgezondheid als een homogeen bevoegdheidspakket wordt overgeheveld naar het Vlaamse niveau. Het is de enige manier om tot een coherent beleid te komen op maat van de Vlaming. In zijn interview met De Standaard van 11 februari 2019 geeft Wouter Beke (CD&V) aan dat zijn partij bij …