Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Yoleen Van Camp op 19 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Het EHRM veroordeelde België tot een morele schadevergoeding van €10 000 aan een gerepatrieerde Tunesische crimineel. Hij kwam naar dit land in 2008 en werd in 2010 veroordeeld tot 42 maanden cel voor poging doodslag en tot diefstal met geweld, opzettelijke slagen en verwondingen en illegaal …

Door Yoleen Van Camp op 17 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Op 13 februari 2020 velde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een arrest over één van de belangrijkste pijlers van het asiel- en migratierecht: dat mensen nooit Europa mogen worden uitgezet zonder dat eerst gecontroleerd is of hun leven thuis in gevaar is. Het Hof oordeelde namelijk dat …

Door Yoleen Van Camp op 17 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Volgens cijfers van het CGVS is het aantal aanvragen asielzoekers vorige maand opnieuw gestegen, met 22% tegenover de maand ervoor (bron: https://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-januari-2019 ). Toen we u vorige vragenronde, die intussen een maand geleden is (terwijl de volgende pas over een …

Door Yoleen Van Camp op 10 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Zou u mij de volgende cijfers kunnen geven voor het jaar 2019: Aanvragen regularisatie op basis van: Artikel 9 bis Vw Artikel 9 ter Vw Beslissingen regularisatie-aanvragen 9 bis: Onontvankelijk Ontvankelijk maar geweigerd ten gronde Ontvankelijk en gegrond Beslissingen regularisatie-aanvragen 9 …

Door Yoleen Van Camp op 10 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Kunt u aangeven, voor het volledige jaar 2019, voor het totaal en opgesplitst per deelstaat, provincie en gemeente Wat de totale bevolkingsaantallen zijn Wat zijn de aantallen per nationaliteit? Hebt u van Belgen die de Belgische nationaliteit verwierven door verklaring of naturalisatie ook de …

Door Yoleen Van Camp op 7 februari 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

In en rond Poelkapelle is er heel wat ongerustheid over de uitbreiding van het asielcentrum. Blijkbaar zouden er momenteel al een 300-tal asielzoekers gehuisvest zijn en zouden er tijdelijke constructies geplaatst zijn om nog meer plaats te bieden aan extra inwoners. Het feit dat het asielcentrum in …